Медия без
политическа реклама

МОН ще брани докрай избора на свързана с Русия IT фирма

Ведомството е подало жалба срещу решението на КЗК, че правилата са нарушени

18 Яну. 2023
Снимка: Архив

Министерство на образованието и науката (МОН) е решило да брани докрай извършено от него класиране по обществена поръчка в разрез с европейските санкции срещу Русия. Ведомството е подало жалба срещу решението на КЗК да върне процедурата заради неспазени европейски правила при един от кандидатите - фирма "Софтлайн", и ще настоява да сключи договора спрямо първоначалните си планове. На този фон друг държавен орган - агенция "Митници", вижда нарушения при същата фирма дори и след прехвърляне на собствеността в нея с цел избягване на санкциите.

Това показа проверка на "Сега" в КЗК и в деловодната система на Върховния административен съд. От сайта на съда става ясно, че жалбата на МОН е приета и вече е насрочено дело по нея на 6 февруари.

Както "Сега" писа, след налагането на европейските санкции спрямо Русия в областта на обществените поръчки фирма "Софтлайн" се оказа със спорни договори в редица институции. Фирмата успя да сключи договор с "Информационно обслужване" въпреки изискването на изрична декларация, че не престъпва ограниченията за наличие на собственост и контрол от страна на руски юридически или физически лица. В същото време към този момент 55% от собствеността е на руския гражданин Игор Боровиков.

Проблемни се оказаха и други договори, както и новообявена обществена поръчка от МОН за поддръжка и управление на средата за дистанционно обучение на учениците. "Софтлайн" бе избрана за изпълнител по обособена позиция 2 - за поддръжка на средата, базирана на Google Workspace. При тази поръчка комисията установява, че фирмата нарушава европейските ограничения, но ѝ дава време да се поправи.

Законният срок за отстраняване на тази нередност от 5 дни пораства на 38 дни. Така на 4 октомври 2022 г. фирмата уведомява МОН, че е прехвърлила въпросния дял от собствеността в "Софтлайн" на латвиец. След тази сделка МОН решава, че няма нищо нередно и класира кандидата на първо място.

КЗК върна решението за класиране с аргумента, че нарушаването на европейските санкции е било условие за недопускане изобщо на фирмата до класиране. МОН е трябвало да я отстрани, като изпратеното от дружеството тълкувателно писмо, че санкциите не го касаят, не са оправдание. По тази тема - как следва да се прилагат санкциите, е имало публична информация на Агенцията за обществените поръчки и допуснатото изчакване в рамките на 38 дни за отстраняване на нередност е недопустимо, счита КЗК.

Комисията върна процедурата обратно в МОН на етап преглед на документите за установяване на съответствие или несъответствие с изискванията към кандидатите.

Не е ясно с какви аргументи МОН е решило да обжалва тази позиция. Ведомството има още един голям договор със "Софтлайн", също сключен след налагането на санкциите - за 5,3 млн. лв. за абонаментно ползване на продукти на Microsoft за университетите и научните институти. След прехвърлянето на собствеността на 4 октомври няма данни той да е разтрогван.

Докато МОН държи да спори докрай, агенция "Митници" счита собствеността в "Софтлайн" за проблемна дори след сделката за прехвърляне на проблемния дял. Агенцията е отстранила фирмата по негова поръчка за доставка на лицензи с аргумента, че и в момента е налице контрол от страна на руски гражданин. След прехвърлянето на собствеността "Софтлайн" ООД е 55% собственост на латвиеца Сандис Коломенскис и 45% на "Софтлайн холдинг ПЛС".

Според дружествения договор на "Софтлайн" ООД обаче решенията се вземат с единодушие, тоест въпреки по-малкия си дял "Софтлайн холдинг ПЛС" има право да упражнява решаващо влияние върху фирмата. Повече от половината от акциите на "Софтлайн холдинг ПЛС" се притежават пряко и непряко от Игор Боровиков, пише в протокола на комисията в агенция "Митници". На това основание агенцията решава, че Боровиков упражнява контрол върху "Софтлайн" ООД, и отстранява фирмата от процедурата.

Решението се обжалва пред КЗК от "Софтлайн".

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата