Медия без
политическа реклама

И за радиоактивни отпадъци ще се учи в защитени паралелки

Интересът към този вид класове е скочил 4 пъти в последните 5 г.

МОН
Над 9000 ученици учат в защитени паралелки или такива с недостиг на кадри

И специалността "Управление на радиоактивни отпадъци" от професионално направление "Електротехника и енергетика" става защитена. Това става ясно от приетия днес от МС Списък на защитените от държавата специалности от професии за 2023/24 г. 

Въпросната специалност е добавена в хода на общественото обсъждане на новия списък. В първоначалния му вариант фигурираха 9 нови специалности. 7 от тях са от професионално направление "Строителство" - строително дърводелство, строително тенекеджийство, вътрешни облицовки, покриви, метални конструкции, сухо строителство и строител на релсови пътища и съоръжения към тях. Останалите две са "класически инструменти" за професия "лютиер" от професионално направление "Приложни изкуства и занаяти" и "конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия" от професионално направление "Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи". С добавяне на специалността за радиокативните отпадъци защитените от държавата специалности от професии стават общо 60. 

С шест нови специалности днес бе актуализиран и Списъкът със специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/24 г. Две специалности са от професионално направление "Горско стопанство" - дърводобив и механизация на горското стопанство. Други две са от професионално направление "Строителство" - основни и довършителни работи и строителство и архитектура, а останалите са програмно осигуряване от професионално направление "Компютърни науки" и логистика на товари и услуги от професионално направление "Транспортни услуги". Така специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще станат общо 84.

 

РАЗЧЕТИ

Прогнозните разчети за нужните средства за новите защитени специалности са в размер на 433 504 лв., планирани за 157 ученици от 8 клас в 16 паралелки от 11 училища. За новите специалности в Списъка със специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти, пък ще са нужни 1.69 млн. лв. - за 1120 ученици от 8 клас в 61 паралелки от 46 училища. Или общо 2.13 млн лв. 

 

ИНТЕРЕС

Т.г. завършва първият випуск с ученици по защитени специалности и специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. За пръв път тези регламенти влязоха в сила от учебната 2018/19 г., когато бяха въведени финансови стимули и възможност за обучение в по-малки паралелки. Тогава малко над 2100 ученици бяха включени в обучение в такива специалности, а сега са над 9000, показват данни на МОН. "Това означава, че търсенето на специалисти нараства, обхватът на професиите също се увеличава", коментира Ваня Тивидошева, директор на дирекция "Професионално образование и обучение" в МОН. По думите й в МОН обмислят как да оптимизират критериите и процедурите при определянето на защитените специалности и тези с очаква недостиг на пазара на труда, като най-важното е да се проследи реализацията на завършилите тези специалности.

 

ЗАЩИТЕНИ И С НЕДОСТИГ

Защитените паралелки се предлагат в малко на брой училища - не повече от 4 на територията на страната - и имат специфично съдържание, обяснява Тивидошева. Много такива специалности например има в областта на изкуствата - като иконопис, каменоделство, художествена дърворезба (от т.г. и специалност "класически инструменти" - професия "лютиер"). Друг тип защитени специалности са тези по професии, за които има потребност от кадри в икономиката, а в същото време се изучават от малък брой ученици. Такива специалности има в областта на машиностроенето, транспорта, строителството и др. Държавата ги защитава, като дава възможност те да се изучават в класове с не по-малко 9 ученици. "Това е в някаква степен индивидуализирано обучение и предоставя възможност за много добро развитие на практически умения. По този начин предотвратяваме закриването на такива паралелки, тъй като не отговарят на изискването в тях да има записани 26 ученици", казва тя.

При специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда паралелките са с не по-малко от 12 ученици. За да се включи специалност в този списък, трябва да бъде доказана потребността от кадри за нея, включително и със статистически данни. Предложенията за специалности с недостиг се получават от ресорните министерства, от национално представените работодателски организации, от браншовите структури на синдикалните и работодателски организации и обикновено са свързани с прогнозите на социалното ведомство за недостиг на специалисти в дългосрочен план. "В обхвата на специалностите с очакван недостиг имаме и модерни професии, за които е доказана потребността от кадри - например "Програмист", "Електрически превозни средства", както и специалности в областта на енергийната ефективност", посочва експертът.

Нови 9 специалности да влязат в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за 2023/24 учебна година, предлага министерството на образованието и науката.

 

Още по темата