Медия без
политическа реклама

За лютиер и тенекеджия ще се учи в защитени паралелки

7 от тях са от професионално направление "Строителство"

09 Дек. 2022
МОН
Защитените специалности от държавата стават 60

Нови 9 специалности да влязат в Списъка на защитените от държавата специалности от професии за 2023/24 учебна година, предлага министерството на образованието и науката. Става дума за специалности, които са уникални като съдържание и всяка от тях се преподава в не повече от четири училища в страната. Обучението по тях се извършва по осъществен държавен прием в паралелка с най-малко 9 ученици.

7 от специалностите са от професионално направление "Строителство" - строително дърводелство, строително тенекеджийство, вътрешни облицовки, покриви, метални конструкции, сухо строителство и строител на релсови пътища и съоръжения към тях. Останалите две са класически инструменти за професия лютиер от професионално направление "Приложни изкуства и занаяти" и конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия от професионално направление "Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи". С тях за защитените от държавата специалности от професии ще станат общо 60. От списъка се изважда една специалност - дограма и стъклопоставяне, тъй като вече не отговаря на критерия за уникалност по териториален признак.

С 6 нови специалности да се актуализира и Списъкът със специалности с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/24 г., предлага още МОН. Две специалности са от професионално направление "Горско стопанство" - дърводобив и механизация на горското стопанство. Други две са от професионално направление "Строителство" - основни и довършителни работи и строителство и архитектура, а останалите са програмно осигуряване от професионално направление "Компютърни науки" и логистика на товари и услуги от професионално направление "Транспортни услуги". Така специалностите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще станат общо 84. Обучението по тях се извършва в паралелка с най-малко 12 ученици.

Списъците са актуализирани с предложения от национално представителните работодателски организации и министерствата. Предвижда се да се прилагат от учебната 2023/24 г. за учениците, приети в 8 клас по държавния прием.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?