Медия без
политическа реклама

Завишават изискванията за търговските ни аташета зад граница

По-добра езикова подготовка и писане на концепция за икономическите отношения със съответната държава ще се иска от кандидатите

17 Апр. 2023
Pixabay

Заповед с нови правила за работа на търговските аташета зад граница е издал служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов. С тях се въвежда ползването на единна електронна база данни за Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) към посолствата ни, завишени изисквания и фокусирани обучения за търговските ни представители и обективна методика за оценка на тяхната работа, посочват от Министерството на икономиката и индустрията.

Новите правила ще направят работата на търговските аташета по-ефективни, очакват от МИИ. Тяхната работа ще бъде оценявана по ясна методика. До този момент подобна практика не е съществувала и поставяните оценки, в това число решението за удължаване на задграничните мандати, са се взимали на субективен принцип.

Съгласно новите правила всички търговски аташета ще попълват отчетен формуляр с конкретни данни в него, който на всяко тримесечие ще се изпраща в министерството. В него те ще отчитат по какви инвестиционни проекти работят, какви експортни договаряния и срещи с администрации и бизнес са реализирали, какво съдействие са оказали на фирми, организирали ли са визити и форуми и др.

Вече функционира и електронна база данни на всички търговски служби в посолствата ни зад граница, в която ще се съхранява дългосрочно събраната важна информация и проекти, посочват от МИИ. Целта е при смяната на едно аташе с друго да има солидна основа и информация, която да му позволи да продължи дейността на предшественика си. Досега не са били рядкост случаите, в които оперативната работа не се е предавала между командированите служители и по този начин не са надграждани външноикономическите отношения, а са били рестартирани при всяка кадрова промяна в дадена дестинация.

С цел по-добра координация между новоназначен служител и такъв, който отпътува за София, в новите правила е предвидено да има период на застъпване. Така служителите ще предадат един на друг работата и информацията за стартирани инициативи, които трябва да бъдат продължени, а също и създадените контакти с администрацията и бизнеса в приемащата държава.

Специално внимание е обърнато на подготовката на кадрите, които кандидатстват за СТИВ. Завишени са изискванията за чуждоезичната им подготовка, а всеки от тях трябва да развие концепция за външноикономическите отношения с България на държавата, за която кандидатства. Въведен е и еднакъв подход по отношение на възможността за кандидатстване за дългосрочно командироване, равен за всички кандидати – служители на Министерството на икономиката и индустрията и външни експерти, които участват в конкурса. Повишени са и изискванията по отношение на притежаваните компетенции на дългосрочно командированите. Заедно с това е премахнат политическият елемент в състава на комисията, която извършва подбора, за да се гарантира обективност на избора, посочват от МИИ.

За новопостъпващите търговски представители се разработва специална програма за подготовка и обучение съвместно с Дипломатическия институт към Министерството на външните работи. По този начин ще добият основна и специфична информация, която да им позволи да навлязат максимално бързо в дейността на СТИВ. Подобни обучения се правят и за българските дипломати, но до този момент търговските аташета не са преминавали през тях.

НОВИ НАЗНАЧЕНИЯ

Преди седмица служебният министър Никола Стоянов обяви конкурси за избор на търговски представители в седем държави - Канада, САЩ, Бразилия, Аржентина, Индонезия, ЮАР и Нигерия. От МИИ  подчертават, че процедурата е била обявена и в средствата за масово осведомяване, което също било част от цялостната промяна по популяризиране на тяхната дейност и привличане на повече кандидати за тези позиции.

Досега подобни открити процедури са провеждани рядко. За цялата 2021 г. те са били само две, а до месец август 2022 г. не е реализирана нито една публична процедура. Публичните процедури ще дадат възможност за избор на търговски аташета от максимално широк кръг кандидати, което да повиши и качеството на работата на българските търговски служби, посочват от МИИ.

Още по темата:

 

След като се разбърза с назначенията на посланици и на ключови институции, служебното правителство изненадващо не изчака да види дали ще има редовен кабинет и обяви конкурси за 7 търговски аташета зад граница, при това само за най-апетитни места.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?