Медия без
политическа реклама

Таксата по граждански дела ще е с 15% по-ниска за онлайн искове

Граждански дела ще се гледат и чрез видеовръзка, реши окончателно парламентът

05 Ноем. 2020Обновена
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Държавната такса за гражданските дела да е с 15% по-ниска, ако исковата молба е подадена чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). На адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавата и общините книжа ще се връчват само електронно. Това са част от промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), обявени от Министерството на правосъдието в четвъртък. Проектът е качен за обществено обсъждане. 

Ако ищецът оттегли съгласието си за електронно връчване, ще има 7 дни да довнесе 15%. 

В повечето случаи таксата за граждански дела е 4% от интереса. Отстъпката ще е осезаема при делата с по-голям материален интерес. Например за иск с интерес от 50 000 лв. при електронно подаване тя ще е 1700 лв. вместо 2000 лв., изчислява lex.bg.

С измененията в ГПК се прави и промяна в Закона за адвокатурата, с която на всички адвокати се дават 6 месеца, за да се регистрират в ЕПЕП и в информационна система за сигурно електронно връчване.

Предвидено е, че до 40 дни в годината, всеки адвокат може да заяви, че няма да приема съобщения.

Само електронно ще общуват със съда и всички нотариуси и частни съдебни изпълнители. Както и всички кредитни и финансови институции, включително тези, които извършват събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги.

Само електронно ще се връчва и на държавните учреждения и на общините.

За гражданите се запазва правилото, че съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Но ако са избрали електронен адрес в ЕПЕП или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, ще получат съобщения на тях. Ако пък просто са посочили електронна поща, съдът ще предпочете нея, преди да пристъпи към изпращане на съобщенията на хартия. Само при невъзможност за изпращане на книжата на електронен адрес, ще се връчва на настоящ, или при липса на такъв – на постоянния адрес.

С измененията в ГПК се правят и такива в Наказателно-процесуалния кодекс. С тях се предвижда, че по наказателни дела съдът изготвя актовете си в Единната информационна система на съдилищата. Регламентира се, че обвинителните актове, тъжбите и постановленията с предложение за освобождаване от наказателна отговорност може да се внасят през ЕПЕП.

В проекта е предвидена и възможност връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. По електронен път при съгласие ще се връчва и на частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник и на техните повереници, както и на свидетели, вещи лица, преводачи и тълковници.

Междувременно днес парламентът одобри правила за употребата на видеоконференция при граждански дела. Всяка страна по такова дело може да поиска да участва в съдебното заседание чрез видеоконферетна връзка, когато не е в състояние да се яви непосредствено в съда. Това гласят окончателно приетите промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), предложени от правителството. За извършената видеоконференция се изготвя запис върху електронен носител, който се пази до изтичане на срока за съхранение на делото.

Разпити на свидетели и изслушвания на вещи лица чрез видеоконференция ще бъдат допустими при условие, че те не могат да се явят пред съда по делото – поради служебни ангажименти или други обективни причини.

Чрез преходните и заключителните разпоредби на същия законопроект бяха направени промени в същия смисъл и за административните дела.

В Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) депутатите добавиха, че обвиняемият може с негово съгласие да участва в делото и чрез видеоконференция, когато това няма да попречи за упражняване на правото му на защита. Този способ ще може да се използва и при разпити на защитени свидетели, очни ставки, разпознаване на лица или предмети.

БЕЗ ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

От ГЕРБ отказаха да подкрепят предложението на своите партньори от НФСБ да се въведе в ГПК специална процедура за доброволно изпълнение на задължения. Идеята на депутатите на Валери Симеонов беше съдебният изпълнител да може да отправя покана за доброволно изпълнение към длъжника по молба на кредитора, когато става въпрос за парични вземания, по които още няма издаден изпълнителен лист. На първо четене хората на Бойко Борисов застанаха до съюзниците си, но на второ четене мълчаливо оттеглиха подкрепата си. От НФСБ обаче не показаха да са особено разстроени, че инициативата им беше пренебрегната.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата