Медия без
политическа реклама

Избрана е компания за поддръжка на Агенцията по вписванията

25 Апр. 2019
Илияна Кирилова

"Информационно обслужване" АД спечели конкурса за поддържа на системите на Агенцията по вписванията с предложението си от 402 000 без ДДС, за една година - най-ниската цена от участниците, подали оферти. Това стана ясно от съобщение на агенцията.

Поръчката е с предмет "Абонаментна поддръжка на системно, комуникационно и СУБД (система за управление на база данни) програмно осигуряване с наблюдение и управление на информационната и комуникационната инфраструктура (ИКИ) на Агенцията по вписванията".

Обхватът на дейностите включва наблюдение и управление на системен софтуер, системи за управление на бази данни (СУБД) и комуникации на Агенцията по вписванията, непрестанна поддръжка на работоспособността на системния софтуер, СУБД, тестовите среди, операционните системи, сървърните приложения, масивите за съхранение на данни. 

“Информационно обслужване” ще трябва да осигури минимум 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетенции, които ще бъдат ангажирани с поддръжката на системите и които ще реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността. Двама от тях ще бъдат на разположение на място в самата агенция.

Задълженията на компанията ще включват цялостно обследване на съществуващата информационно-комуникационна инфраструктура на Агенцията на физическо и логическо ниво и да актуализира настоящата или да изготви нова детайлна техническа документация, която да поддържа по време на срока на договора.

От 2018 г. стартира поетапно надграждане и обновяване на хардуера и софтуера в Агенцията по вписванията, поради очакванията за завишаване на обема от работа на институцията. През настоящата 2019 г. ще бъде финализиран проекта по надграждане на ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър, а предстои Централният регистър на особените залози  също да премине под управлението на институцията.

"С подписването на този договор значително разширяваме обема от дейности, които ще гарантират ефективно и оптимално функциониране на системите в Агенцията. Това е една от поредицата стъпки, с които целим повишаването на сигурността, стабилизирането, модернизирането и утвърждаването на Агенцията като партньор на българския бизнес и гражданите, които използват услугите й.", заяви Габриела Козарева,  изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. 

В надпреварата се включили три компании - CNSys, Телелинк и "Информационно обслужване" АД. И трите фирми имат компетенции в областта на различните технологични дейности в обхвата на поръчката и опит в предоставянето на подобен тип услуги за други държавни институции. Всички компании са предоставили актуално удостоверение за сигурност, издадено от ДАНС, с минимално ниво "Поверително" и сертификати за качество. В предоставените оферти и трите компании са заявили готовност да изпълнят изискванията от техническото задание към поръчката.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата