Quantcast

Медия без
политическа реклама

Най-сетне се въвежда болничен за върнато от училище дете

Родителите ще имат право на обезщетение за деца до 12-годишна възраст в карантина

Pexels

С 2 години закъснение управляващите са на път да отстранят един проблем, който причини много главоболия на работещите родители на деца в ученическа възраст в пандемията. Най-сетне към случаите, в които се полага болничен, се добавя и гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от училище поради карантина. Това ще стане със законопроект за промени в няколко закона, внесен от група депутати на управляващата коалиция.

През цялата пандемия родителите на деца в ученическа възраст нямаха право на болничен за гледането им при карантина на отделен клас или на цялото училище. Това ги принуждаваше в такива случаи да ползват отпуск, като платените дни бързо бяха изчерпани. Пропускът в закона не бе отстранен - в него и до момента текстът предвижда за "временна неработоспособност" да се признава само гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина. Това изключваше училищата, а както знаем, в последните две години имаше чести периоди на карантиниране на цели класове. Вместо това бе предложена специална компенсация на семейства, в които родител е принуден да ползва неплатен отпуск за отглеждане на върнато от училище дете.

Освен проблемите за родителите, сегашният текст в закона противоречи и на друга нормативна разпоредба - в закона за закрила на детето. Според нея родителят е длъжен да не оставя без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст. Глобата за оставено без надзор дете е от 1000 до 5000 лв., въпреки че не е известно да има санкциониран родител по тази линия.

Сега всички тези недоразумения се отстраняват с допълване на случаите, в които се признава временна неработоспособност. Законът обаче ще влезе в сила от 1 юли 2022 г., за да се осигурят необходимите за това средства с актуализацията на бюджета. Така средствата за обезщетения за временна неработоспособност са поредното перо в бюджетните закони, което ще претърпи корекция в средата на годината.

 

ЩО Е ТО ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ

Временна неработоспособност е състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради:

- остро, подостро или обострено хронично общо заболяване;

- злополука;

- професионална болест;

- лечение в чужбина;

- санаторно-курортно лечение;

- належащ медицински преглед или изследване;

- карантина;

- отстраняване от работа по предписание на здравните органи;

- гледане на болен или на карантиниран член от семейството;

- належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед;

- изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане;

- гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

Последният текст занапред ще се промени в "гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище, поради карантина на заведението или училището, или на отделна група, или клас в него, или поради карантина на детето".

Още по темата