Медия без
политическа реклама

Вузове дават парите за заплати за ток и вода

Синдикат "Висше образование и наука" е сезирал МОН и НС с настояване за проверка

Pixabay
Преподавателите в някои вузове още си чакат увеличенията на заплатите

Вместо да увеличат заплатите на университетските преподаватели с предоставените им за целта допълнителни средства от държавата някои висши училища са пренасочили съответните суми за ток, вода, горива и т.н. За това алармира синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ, който внесе вчера в министерството на образованието и в Народното събрание искане за проверка как се изпълняват предвидените в бюджет 2022 г. разходи за увеличение на възнагражденията на академичния състав в държавните висши училища.

Припомняме, че след дълги саги, с постановление от август м.г. МС отпусна 20 млн. лв. допълнително на вузовете за повишаване на възнагражденията на преподавателите. С него възнаграждението на най-ниската академична длъжност - тази на асистент - следваше да увеличи от 1300 на 1500 лв. от 1 юли, с колкото следваше да се повишат и заплатите на останалите преподаватели. Отделно от това, с друго постановление от юли 2022 г. бяха отпуснати още 20 млн. лв. за издръжка на обучението на държавните висши училища чрез повишаване на тежестта на разпределението въз основа на комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, т.е. не на всеки по равно, а на всеки според качеството на предлаганото обучение. По тази линия средства имаше както за повишаване на заплатите на най-добрите преподаватели, така на тези на служителите във вузовете.

В писмото синдикатът припомня, че още в края на м.г. е предоставил информация на служебния министър проф. Сашо Пенов за две висши училища - Университета по архитектура, строителство и геодезия и Лесотехническия университет, които на заседания на Академичните съвети, пренебрегвайки изказванията на синдикати и представители на настоятелствата, са насочили средствата, които следва да се дадат по линия на качеството, за други цели - "издръжка, горива, вода, енергия".

"Малко са положителните сигнали от висши училища, че парите са дадени както трябва. На някои места сме сигнализирани, че средствата са разпределени според вижданията на ректорите", коментира за "Сега" председателят на синдиката Лили Вълчева. По думите й е важно да се види и дали навсякъде са повишени с 200 лв. заплатите на останалите академични длъжности - доценти и професори.  

"Водени от разбиране и желание за целесъобразно и ефективно използване на допълнително предвидените за държавните висши училища финансови средства с цел достигане на по-високи размери на възнагражденията за академичните длъжности, както и отчитайки отговорността за осигуряване на възможности за развитието на академичния състав и за мотивиране на младите научно-преподавателски кадри, настояваме за проверка на изпълнението на двете постановления", пишат от профсъюза до проф. Пенов, председателя на просветната комисия в НС Красимир Вълчев и председателя на бюджетната комисия Петър Чобанов. И очакват да бъдат информирани за резултатите от проверките.

 

Още по темата:

Напрежението сред университетската гилдия расте - не само заради плановете на просветното министерство за обединение на вузове, но и заради готвените от МОН нови правила за атестация на преподавателите, въвеждането на които ще бъде условие те да си получат обещаните
Държавните университети да могат да получат планираните за т. г.  20 млн. лв. за увеличение на заплатите на своите преподаватели без условия. Това решиха депутатите от бюджетната комисия, приемайки единодушно на първо четене промени в закона за бюджета за т. г.
В обичайните бездънни ями на държавния бюджет 20 млн. лв. са жълти стотинки. Във висшите ни училища обаче тази сума за увеличение на преподавателските заплати бе достатъчна да породи недостойна борба.
Бивш преподавател от ТУ-София е сезирал прокуратурата за заплатите в университетите. Проф.

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?