Медия без
политическа реклама

Учениците ще валидират компетентности по още 4 предмета

Това са информатика, музика, изобразително изкуство и предприемачество

25 Апр. 2023Обновена
Възможностите за трета матура при зрелостниците се увеличават.
СНИМКА ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Възможностите за трета матура при зрелостниците се увеличават.

Още 4 учебни предмета се добавят към възможните предмети за полагане на изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури. Това са информатика, предприемачество, музика, изобразително изкуство. Това предвиждат промени в наредбата за оценяването на резултатите на учениците, предложени от МОН.

Промените са свързани с редакции в училищния закон от февруари 2023 г., с които се въведоха безплатните учебници до 12 клас и които разрешиха на учениците, които не са изучавали даден предмет като профилиращ в 11 и 12 клас, да могат да се явят на допълнителна матура по избор на него не само върху съдържанието от общообразователната подготовка, но и върху това от профилираната, т.е. на по-високо равнище. Така, от предстоящата сесия май-юни 2023 г. на изпити за валидириране на компетентности вече могат да се явяват и ученици, които са изучавали даден предмет и на по-ниско ниво, а не като профилиращ.

Учениците имат право да държат до две допълнителни матури по желание, като това им позволява да кандидатстват с тях във висшите училища - тези оценки имат еднаква тежест с оценките от задължителните матури. В момента допълнителна матура може да се държи по 10 предмета - български език и литература, чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информационни технологии, физика, биология, химия, история, география и философия.

"Изпитите за валидиране не са допълнителни матури, а са изпити, които се провеждат по реда на допълнителните матури, но за разлика от тях не са ограничени до две, а и във всеки следващ момент след получаване на диплома за средно образование едно лице може да се яви на изпит за валидиране", обясниха от МОН. А разширяването на предметите, по които могат да се полагат изпити за валидиране на компетентности по реда на допълнителните матури - с информатика, предприемачество, музика, изобразително изкуство, увеличава възможностите на зрелостниците. При кандидатстване във висше училище оценката от положения изпит за валидиране на компетентностите има същата тежест, каквато и оценката от матура. Така ученици, които не са учили даден предмет като профилиращ - например информатика, но примерно са се занимавали извънкласно с него, ще могат да се явят на изпит за валидиране на компетентностите по него на по-високо профилирано равнище и оценката от него да се използва като балообразуваща в университет.

"Валидирането на компетентности е допустимо не само за зрелостниците, а за всички лица, които отговарят на определените в училищния закон условия и желаят да го сторят", уточняват още от МОН.

 

МАТУРИ 2023

Други новости при тазгодишните матури не се очакват. Първата задължителна матура за всички зрелостници си остава по български език и литература. Тя ще е на 19 май и ще е върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас. Вторият задължителен изпит пък от м.г. вече не е по предмет по избор, а по предмет, изучаван като профилиращ в последните две години от средното образование. Той може да е върху предметите чужд език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, информатика, информационни технологии, физика, биология, химия, история, география, предприемачество, музика, изобразително изкуство и философия. Втората матура е на 23 май. Началният час и за двата изпита е 8:30 ч. Учениците в професионалните гимназии ще полагат освен матура по български и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Както и през 2022 г., и през 2023 г. прагът за тройка си остава 30 т.

 

 

Зрелостниците, които не са изучавали даден предмет като профилиращ в 11 и 12 клас, вече ще могат да се явят на допълнителна матура по избор на него не само върху съдържанието от общообразователната подготовка, но и върху това от профилираната, т. е. на по-високо равнище.

 

 

Зрелостниците, които не са изучавали даден предмет като профилиращ в 11 и 12 клас, да могат да се явят на допълнителна матура по избор на него не само върху съдържанието от общообразователната подготовка, но и върху това от профилираната, т. е. на по-високо равнище.

 

Последвайте ни и в google news бутон