Медия без
политическа реклама

За повишителна матура ще се плаща 35 лв.

Държавните зртелостни изпити по избор ще са между 22 и 29 май

От 22 до 29 май са допълнителните матури по избор.
Илияна Кирилова
От 22 до 29 май са допълнителните матури по избор.

За явяване втори път на матура за повишаване на оценката, нужна за кандидатстване в университет, ще се заплаща такса от 35 лв. Това предвижда проект на ПМС за промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование.

Депутатите дадоха втори шанс на зрелостниците, които не харесват оценката си от задължителната матура - по български език и литература или по предмет по избор, в началото на март с промени в закона за висшето образование. Те вече имат право да се явят втори път на държавен зрелостен изпит по същия предмет. Тази възможност ще имат и завършилите средно образование през миналата учебна 2022/2023 г. Резултатът от втората матура няма да замени оценката им от дипломата за завършено средно образование, но ще бъде вписана в удостоверение, с което те ще могат да кандидатстват в университет. От проекта за промените в Тарифата за таксите става ясно, че сумата за явяване втори път на матура ще е 35 лв.

Още при промяната на наредбата за оценяването, където бе добавена новата възможност, от МОН планираха събиране на такса. Тогава Омбудсманът реагира срещу това, заявявайки, че подзаконовият нормативен акт е в разрез със закона за държавните такси, съгласно който всички документи за получаване на основно и средно образование, издавани от учебните заведения и от МОН, са освободени от такси. От министерството обаче мотивират таксата с нуждата да се обезпечи организацията около провеждане на повишителната матура, която включва ангажиране на квестори, проверители и т.н. "Чрез събиране на определената нова такса ще се осигурят средства за дейностите по организиране на този изпит, който не е свързан с придобиване на средно образование, но се полага при условията и по реда на държавните зрелостни изпити, а последиците му са насочени към кандидатстване в системата на висшето образование. Чрез определяне на таксата се очаква на този изпит да се явят само онези зрелостници и лица, придобили средно образование, които са мотивирани да постигнат по-висок резултат от получения на държавния зрелостен изпит по този учебен предмет", обясняват от МОН в мотивите си.

 

Инфлация

Освен таксата за повишителния изпит в проекта са планирани и други промени, свързани с увеличаване на таксите за различните услуги, които МОН предоставя. Цените не са актуализирани от 2017 г., когато минималната заплата е била 460 лв. (а сега е 933 лв.), като поради инфлацията събираните такси в системата на предучилищното и училищното образование са значително по-ниски от реалните разходи за извършване на съответните действия, аргументират се от министерството.

Така, таксата за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за вписване на частна детска градина се увеличава от 150 на 210 лв., за частно училище - от 260 лв. на 365 лв., а за частна професионална гимназия - от 375 лв. на 530 лв. Таксата за явяване на изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение, се увеличава от 30 лв. на 40 лв.

От 25 лв. на 35 лв. се увеличава тарифата за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави. За извършване на оценка на познавателна книжка или на учебник за съответствие с държавния образователен стандарт вече ще се събират по 845 лв., а не по 600 лв., както досега. За оценка на учебен комплект пък ще се събират по 1370 лв., вместо 975 лв.

Обучението в курс по ограмотяване поскъпва от 300 лв. на 420 лв., а в курс за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап - от 540 лв. на 760 лв.

 

Допълнителни матури

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще са от 22 до 29 май, предвижда графикът по предмети от общообразователна и профилирана подготовка.

На 22 май от 8:30 часа ще са матурите по математика и география от общообразователната подготовка. В същия ден от 14 часа ще се проведат матурите по желание от профилирана подготовка по физика, география, изобразително изкуство, история, руски език и предприемачество.

В последния ден (29 май) от предстоящата изпитна сесия са държавните зрелостни изпити по информационни технологии - общообразователна и профилирана подготовка.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

матури, такса

Още по темата