Медия без
политическа реклама

Омбудсманът настоява за отпадане на таксата за повторна матура

Заплащането би било дискриминационно, смята проф. Диана Ковачева

Омбудсман
Проф. Диана Ковачева препоръча отмяна на таксата.

Омбудсманът Диана Ковачева остро възрази срещу намерението на министерството на образованието и науката да въведе такса за повторно явяване на матура за повишаване на оценката.

Както "Сега" писа, намерението за събиране на такса е планирано в проекта за промени в наредбата за оценяването. Там е предвидено, че размерът на парите, които ще трябва да заделят зрелостниците, които искат да се явят на т. нар. "повишителна матура", ще е съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. Каква ще е стойността обаче, не е ясно.  

Проф. Ковачева е категорична, че подзаконовият нормативен акт е в разрез със закона за държавните такси, съгласно който всички документи за получаване на основно и средно образование, издавани от учебните заведения и от МОН, са освободени от такси.

Тя припомня, че на 6 март т.г. депутатите гласуваха предложението, инициирано от нея и подкрепено от МОН, зрелостниците и лицата, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването си във висше училище, да получат право еднократно в рамките на една учебна година от полагането на първия държавен зрелостен изпит, да се явят за повишаване на оценката на насрочен следващ такъв изпит, за което ще се издава удостоверение с новата по-благоприятна за тях оценка. Поводът за тази промяна бяха постъпващите в институцията на обществения защитник все повече жалби и сигнали от родители и зрелостници, според които е неприемливо да няма втори шанс за явяване на задължителните матури за повишаване на оценка. В тях родителите настояваха децата им да имат право да повишат оценката си от матурата, защото досега тя оставаше "до живот", без никаква възможност да я коригират. 

В писмото си до проф. Цоков тя алармира, че в институцията вече постъпват жалби и сигнали от недоволни родители и бъдещи зрелостници, които са обезпокоени от факта, че във въпросната наредба се предвижда такса за явяване на изпита, за която дори не е определен размер. Гражданите посочват и друг факт, че "държавата ще заплаща таксите за обучение на студентите, а в същото време ще се събират такси за явяване на държавен зрелостен изпит" и настояват разходите за полагането на този изпит да не бъдат за сметка на младите хора.

"Бих искала да отбележа, че явяването на желаещите за повишаване на оценката от ДЗИ ще става на планираните дати през сесия май-юни и сесия август-септември, определени със заповед на министъра на образованието и науката, което не води до допълнителни разходи за организация и провеждане на изпитите, така че хората да бъдат натоварени финансово. Тъй като желаещите за повишаване на оценката и зрелостниците се явяват в рамките на вече организираните сесии, едните да заплащат такси за явяване на ДЗИ, а другите да се явяват без заплащане е дискриминационно спрямо желаещите да повишат резултатите си за целите на кандидатстването във висше училища", пише омбудсманът. Тя допълва и че промените в закона за предучилищно и училищно образование и в закона за висшето образование имат за цел да подобрят резултатите на зрелостниците и да разширят достъпа им до системата за висшето образование, а определянето на такса за допускане до тази матура на практика е бариера пред предоставената от закона възможност, която следва да отпадне.
 

Ключови думи:

омбудсман, матури, такса

Още по темата