Quantcast

Медия без
политическа реклама

Депутати предлагат повече свобода при избора на матури

Младежите да държат изпити на по-високо ниво независимо от профила, предвижда законопроект на ПП

Илияна Кирилова
Матурата по общообразователна подготовка е с по-нисък коефициент при балообразуването за прием във ВУЗ от тази по профилирана подготовка

Зрелостниците, които не са изучавали даден предмет като профилиращ в 11 и 12 клас, да могат да се явят на допълнителна матура по избор на него не само върху съдържанието от общообразователната подготовка, но и върху това от профилираната, т.е. на по-високо равнище. Това предвижда проект за промени в закона за училищното образование, предложен от депутати от "Продължаваме промяна", начело с бившия просветен министър акад. Николай Денков, Христо Симеонов, Христо Петров (Ицо Хазарта) и др. Според тях поправките ще направят учениците по-конкурентоспособни и по този начин те няма да бъдат ограничени при кандидатстване в университети у нас и в чужбина.

В мотивите към проекта си депутатите посочват, че поправките се предлагат във връзка с констатирани пропуски в закона, за които са сигнализирали както депутати, така и омбудсмана Диана Ковачева. Става въпрос за това, че учениците могат да се явят на до две допълнителни матури по избор (освен на двете задължителни - по български език и по профилиращ предмет, изучаван на по-високо ниво в 11 и 12 клас) според нивото, на които са изучавали дадения предмет. Ако искат да се явят на матура по избор по физика, но не са учили този предмет като профилиращ в последните две години, матурата им трябва да е само върху съдържанието от общообразователната подготовка, т.е. на по-ниско ниво. Това ограничава правото на учениците да покажат знания на по-високо равнище, ако имат такива, придобити например в избираемите или факултативни учебни часове на втори гимназиален етап, или пък от частни уроци. Съответно ги ограничава и при кандидатстване в университети, които например изискват оценка от матура, държана на по-високо ниво.

Депутатите посочват, че проблем има например при обучението по математика във втори гимназиален етап (11 и 12 клас - бел. ред.) за ученици, които не са избрали този предмет като профилиращ, но които могат да решат да кандидатстват в специалности в наши или чужди университети, които изискват оценка от матура по математика. Те не могат да се явят на матура по желание по математика като профилиращ предмет, а само като общообразователен, а нейната тежест в балообразуването е по-малка. "Ученик, който не е изучавал този предмет като профилиращ във втори гимназиален етап, при кандидатстване в определени специалности във висши училища, в които се изисква оценка от дипломата за средно образование, ще бъде ощетен и няма да има възможност да кандидатства в тази специалност", пишат народните представители. 

"Така например висши училища в страната и чужбина, при осъществяване на прием в специалности от направление "Компютърни науки" изискват оценка от държавен зрелостен изпит по математика върху съдържанието от втори гимназиален етап, като само в български висши училища има алтернатива да се кандидатства с оценка от трети държавен зрелостен изпит по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка, но тя е с по-нисък коефициент", обясняват още депутатите.

Промените са направени в текстовете, свързани с валидирането на компетентности. Компетентности в момента могат да се валидират от лица, които нямат основно или средно образование. Валидиране на компетентности по даден учебен предмет има и за лица със средно образование, ако учебният им предмет не е бил включен в дипломата им за средно образование. Проектът на ПП включва занапред в тази група и зрелостниците, които не са изучавали учебния предмет като профилиращ във втория гимназиален етап - валидирането всъщност ще става с явяване на допълнителна матура по този предмет. Добавя се и, че компетентности могат да се валидират не само за достъп до училищно образование, до професионално обучение или до пазара на труда, но и за достъп до обучение във висши училища. 

 

ПРОЗРАЧНОСТ

Втора група промени създават задължения на областните и общинските администрации да публикуват на интернет страниците си своите стратегии за подкрепа на личностното развитие на децата заедно с годишните планове за изпълнение и финансиране на тези стратегии. Целта е повече прозрачност и обществен контрол върху работата на институциите. Други редакции са свързани с намаляване на административната тежест на училищата чрез включване на част от документите, които приема Педагогическият съвет, в Стратегията за развитие на съответната институция, и за създаване на отчетност по години. "Това ще създаде възможност за по-ефективно управление на качеството на обучение, като се запазват правомощията на Педагогическия съвет да определя най-важните политики, но вече в единен документ, с конкретни и измерими за отчитане и постигане цели", пишат от ПП.

 

"Усещането за "лесно" и "трудно" е твърде субективно и зависи от отделния човек, неговата мотивация и предварителна подготовка" - така отговарят от министерството на образованието на въпроса защо тазгодишната матура по избор по математика (т.нар. трета матура), държана на ниво профилирана подготовка, е доста по-лесна от втората задължителна матура по математика - също по профилирана подготовка. За казуса, който поставя в неравностойно положение хиляди ученици, които ще кандидатстват за университет с оценки от двете матури, съобщиха учители по математика пред сайта offnews.bg.   НОВОСТИТЕ Припомняме, че т.г. имаше промени при матурите, произтичащи от въведеното преди няколко години силно профилирано образование в 11 и 12 клас, когато учениците учат предимно 3-4 избрани предмета (заедно с български, литература, математика, гражданско образование и спорт). По тази причина втората задължителна матура за зрелостниците т.г. бе по профилиращ предмет, т.е. на по-високо ниво (а не по предмет по избор, както бе досега). Първият задължителен държавен зрелостен изпит си остана, както и досега, по български език и литература - върху учебния материал от общообразователната подготовка в 11 и 12 клас. Новости имаше и при допълнителните матури по избор - до 2 на брой, които учениците можеха да положат по свое желание - ако например искат да кандидатстват с този предмет в университет. Тук освен че се увеличиха предметите, по които могат да се явят на изпит по желание (включително и редки езици като японски, корейски и т.н.), младежите можеха да избират и типа допълнителна матура в зависимост от начина, по който са изучавали предметите - дали да е върху общообразователната подготовка, или върху профилираната.   МАТЕМАТИКАТА На втората задължителна матура по математика т.г. са се явили 1500 ученици, показват данни на МОН. 67 ученици пък са избрали да държат т.нар. "трета" допълнителна матура по желание по математика на ниво профилирана подготовка, тъй като са изучавали предмета като профилиращ.  "Когато сравних втория модул от втората матура с втория от третата - нищо общо като трудност! Третата е елементарна. Смешна работа!", казва пред offnews.bg преподавателката по математика във Втора немска езикова гимназия в столицата Ганка Симеонова. Тя е направила сравнение между задачите, като категоричното й заключение е, че задачите на двата изпита са неравностойни и с различна тежест - за разлика от оценките от двата ДЗИ, които са една и съща тежест, защото и двата са положени по математика, профилирана подготовка. При кандидатстване в университет при балообразуването вузовете умножават оценката от двата изпита по един и същ коефициент - понеже и двата са държани на по-високо ниво. Така се оказва, че по-лесната трета матура може да ощети кандидатстващите с втора, по-сложна матура по математика. Това мнение споделя и учителят Нели Хинова в своя фейсбук профил, която смята, че правата на над 1500 зрелостници, положили изпит по математика на 20 май (втората матура) са грубо нарушени. Хинова обръща внимание и на факта, че задачите и отговорите на третата матура по математика по желание (на 26 май т.г.) първоначално не бяха публикувани по подобие на първите две матури. "Те се пазят в дълбока тайна, за разлика от всички останали матури, проведени преди тази дата. Това породи у нас съмнение и ние направихме наше собствено проучване, което установи, че задачите от втори модул на пазената в тайна матура са в пъти по-лесни в сравнение с матурата, на която се явиха над 1500 зрелостници", казва тя и пита "кой се е явил на тази втора матура, в чия полза е извършеното нарушение и с чия благословия са действали всички участници в тази нечестна игра?". На 6 юни все пак отговорите от държавните зрелостни изпити по желание по предмети от профилираната подготовка бяха публикувани в рубрика "Общо образование" на сайта на МОН, но само тези, на които са се явили повече от 10 зрелостници. На останалите 21 изпита са се явили между 1 и 9 младежи, като за тях МОН заяви готовност при желание да предостави индивидуален достъп до отговорите.   СУБЕКТИВНО "Усещането за „лесно“ и „трудно“ е твърде субективно и зависи от отделния човек, неговата мотивация и предварителна подготовка. Не е коректно твърдението, че двата изпитни теста се различават съществено по сложността си. И в двата теста със задачите със свободен отговор се проверяват умения от познавателно равнище - аргументация в три от изучаваните задължителни модули - Геометрия, Елементи на математическия анализ и Практическа математика", казват от МОН. Оттам посочват, че резултатите на учениците, положили двата изпита, са съпоставими - средно около 70 т. "Не може да се търси пълно повторение на броя точки, защото на първата дата са се явили 1518 ученици, а на втората - само 67, при това само силно мотивирани зрелостници, които не просто се стремят да получат диплома, а избират да положат допълнителен - трети, изпит на ниво профилирана подготовка. Това показва, че изпитните материали на двата изпита в тяхната цялост, като комбинация от двете части, са добре балансирани", смятат оттам. От МОН заявяват, че за напълно равнопоставени изпити може да се говори, ако се използва един и същи тест, макар че дори това няма да гарантира равнопоставеност на учениците, които се явяват в различни моменти. "Явяващите се на втория изпит зрелостници имат възможността да са видели и решили изпитния тест от първата дата", смятат от министерството. "Към подобна съпоставимост се стремят международните изследвания, в които обаче определен дял от изпитните задачи се включват непроменени при всяко следващо изследване. Това е причината само малка част от задачите, върху които работят зрелостниците, да се "разсекретяват" и да стават известни на обществото. В България постоянните настоявания за оповестяване на изпитните тестове ни лишават от подобни възможности и са една от причините за неравнопоставеност между явилите се на различни дати", обясняват оттам. И дават пример с дипломите на ученици, завършили обучението си в България в различни години - те включват оценки от матура по математика, положена при различни условия, т.е. не може да се търси равнопоставеност при всички тях. "Когато става дума за математика, използването на изрази като “субективно усещане” е нелепо", смята Нели Хинова.   НА ПОЖАР "Пожар" предизвика и един от въпросите на изпита по български език в 4 клас. Четвъртокласниците трябваше да отговорят на въпроса какво е значението на думата "пожарникар", след като преди това прочетат текст, засягащ темата. Оказа се, че отговорът "човек, който гаси пожари", записан от 88% от учениците, не е зачетен за верен от МОН. Според тях не всеки човек, който гаси пожари, е пожарникар, затова и правилният отговор е изисквал да се каже под някаква форма, че за пожарникаря гасенето на пожари е професия. "Има нюанси в това какво се очаква от учениците. Естественият отговор е да кажем, че пожарникар е този, който гаси пожари, но той е непълен. Пълният отговор е, че това е човек, чиято работа е да гаси пожари, този, който може да потърсим на 112. От децата се търси в дълбочина дали разбират прочетеното", коментира просветният министър акад. Николай Денков пред Нова тв. По думите му в случая става дума за взиране в детайлите, а това дали въпросът е подвеждащ, е спорен. "Когато едно нещо може да се обясни по няколко начина, но ти твърдиш, че има само един правилен, а всички други са грешни - това не е креативно, а догматично образование. Няма нищо по-вредно за развитието на мислещи и творчески деца от идеята, че за всяко нещо има само един правилен отговор", написа в своя профил директорът на 51 училище в столицата Асен Александров, който призова за отговор (един-единствен) на въпроса какво е учител - професия, упражнявана от хора, които преподават своите теоретични знания и практически умения на учениците; професия; човек, който работи в училище и преподава на децата; човек, който работи в училище; човек, който с думи, писания и личен пример учи другите на добродетели, призвание; будител; длъжност, или човек, който ти е пример за подражание. По думите на министър Денков фактът, че 74% оценките на 4-класниците по български са отлични и много добри, показва, че тестът е добре балансиран - и с по-лесни въпроси, и с такива с по-дълбоки нюанси. Според него по-слабите резултатите т.г. на НВО в 4 клас се дължат на повечето задачи, изискващи логическо мислене и изразяване на мнение. По отношение на матурите резултатите според него са според очакванията, освен това не бива да се сравняват изпитите в 12 клас през тази и миналата година, защото всичко при тях е различно - форматът, скалата и т.н.     https://segabg.com/node/217619  

 

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?