Медия без
политическа реклама

Студентите ще трябва да платят за втория семестър

После университетите следва да им възстановят внесените суми

Кампанията по плащане на семестриалните такси в университетите е в ход.
Илияна Кирилова
Кампанията по плащане на семестриалните такси в университетите е в ход.

Да плащаме или да не плащаме такса за втория семестър на академичната 2023/24 г. Това се чудят хиляди студенти, които преди дни научиха за намерението на правителството да премахне таксите за студенти и докторанти в държавна поръчка "още от тази академична година" - т.е. от втория семестър. Новината, дошла изневиделица и за ректорите, предизвика смут и някои, освен че още осмислят целта ѝ, са объркани и как ще стане законово и организационно самото ѝ изпълнение. 

"Хубаво е, но защо от вчера за днес? Защо от втория семестър, а не от следващата година?, чудеше се преподавател. Пред "Сега" той посочи, че масово университетите не са сигурни дали трябва да събират такси от студентите си за летния семестър. "Ако им съберем пари, после трябва да ги върнем. Но ние не сме получили нищо от държавата, няма и конкретен законов акт. Откъде да сме сигурни, че след ротацията това намерение ще се осъществи", посочва той проблема. По същия начин, ако не вземат такси сега и решението за премахването им се забави или не се утвърди, университетите ще останат без пари, съответно няма да могат да платят заплати за март и април на преподавателите си.

"Дори да се приемат бързо промените в закона за висшето образование, чрез който ще се премахнат таксите, в него няма как да се посочи, че те ще бъдат поети от бюджета. Къде ще пише, че таксите на студентите ще бъдат поети за години напред", съмнява се ректор, пожелал анонимност. "Ще действаме както досега - сега събираме таксите, а после, ако държавата ни преведе съответната сума, ще ги връщаме на студентите", обяснява друг.

Кампанията по заплащане на семестриалните такси в момента е в ход във висшите училища у нас. В Софийския университет, например, трябва да се плати до 16 февруари. Във Великотърновския университет задочниците трябва да внесат сумите до 15 февруари, а студентите в редовна форма - до 25 февруари.

В отговор на въпроси на "Сега" от МОН посочиха, че според предложения законопроект през тази академична година студентите следва да платят 1/2 от предвидената такса по специалността си. В едномесечен срок от влизането в сила на промените в закона за висшето образование от МС ще бъдат отпуснати допълнителни средства по бюджетите на държавните висши училища за компенсирането им за намалените приходи от такси. В двумесечен срок от обнародването на промените пък висшите училища и научни организации трябва да възстановят разликите на тези студенти и докторанти, които са заплатили повече от половината сума от вече утвърдения размер на таксите за 2023/2024 г.

От тези пояснения, както и от разкази на запознати с дискусиите в работната група по обсъждане на промените, излиза, че студентите следва да заплатят таксите за втория семестър, след което те ще им бъдат възстановени от висшите училища. 

Днес Съветът на ректорите се събира, за да обсъди темата, като очакванията са всички да се обединят да взимат такса.

 

Още неясноти

Ректорите се чудят и как ще се прилага мярката в бъдеще.

"Ако сега един университет взема такса от 500 лв. за обучение по педагогика, а друг - 700 лв. за същата специалност, държавата и на двата университета ли ще покрива въпросните суми? Догодина пак ли ще е така, как ще се преценява цената на обучението в дадена специалност в различните университети и как се определят таксите за платено обучение, които зависят от таксите за държавна поръчка", са още въпроси, към този момент без отговор.

В мотивите към законопроекта от МС пишат, че отпадането на таксите ще бъде "обвързано и със законови промени, свързани с контрол по осигуряване на качеството на висшето образование, за да се гарантират законосъобразността и целесъобразността на предоставения бюджетен ресурс". Какви ще са те обаче, е все още неясно. Говори се и за увеличаване на норматива за издръжка на обучението, но отново не е ясно с колко за съответните професионални направления.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата