Quantcast

Медия без
политическа реклама

Студентите ще могат да учат в повече от един ВУЗ едновременно

Степен "доктор" да се придобива за 3 г. и чрез работа по научноизследователски проект, предвижда нов законопроект

Илияна Кирилова
Студентите ще кандидатстват в един университет, а ще могат да учат в няколко

Две или повече висши училища да обучават студенти съвместно, както и да бъде въведен статут на т.нар. "проектни" докторанти. Това предвиждат промени в закона за висшето образование, предложени от служебния просветен министър проф. Николай Денков.

"МОН насърчава сътрудничеството между висшите училища чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности. Студенти, записани в тях, ще изучават отделните дисциплини в различни университети. Висшите училища ще използват общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и обществото. Това ще повиши качеството и ефективността на образователния процес", мотивират се от ведомството.

Според предложените промени университетите ще могат да сключват споразумения за съвместно обучение на студенти по определени специалности. Те ще са от нерегулирани професии и от направления, за които всяко висше училище има акредитация, съответстваща на неговата част от съвместното обучение. Споразуменията ще влизат в сила след одобряването им от министъра на образованието. В тях ще се уточняват редица въпроси - условията за приема, периодите на обучение, разпределението на средствата за издръжка, издаването на дипломите и др.

Обучението ще се координира от едно от партниращите висши училища, в чиято програмна акредитация е специалността. Не по-малко от 50% от целия курс на обучение трябва да включва дисциплини, свързани с професионалното направление, в което е открита специалността. Първата година от обучението ще се провежда от координиращия университет. 

Приемът ще се осъществява в рамките на утвърдените места за професионалното направление на координиращото висше училище. Университетите ще могат да издават съвместни дипломи за завършена образователно-квалификационна степен, а разходите ще се поделят между партньорите.

 

ПРОЕКТНИ ДОКТОРАНТИ

С друга промяна се дава възможност образователна и научна степен "доктор" да се придобива чрез работа по научноизследователски проект. Докторантите трябва да се обучават поне 3 г. в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта. В същото време те ще получават заплащане според извършената от тях работа и условията на договора. То може да е в пъти над сегашната докторантска стипендия от 500 лв., казват от МОН. Предвидено е подобни докторанти да могат да обучават само висшите училища (както и БАН и Селскостопанската академия), получили при програмна акредитация оценка от 8,00 до 10,00. "Проектните" докторанти ще се приемат след обявяване на конкурс по всяко време на годината извън утвърдените от МС бройки за съответната година. От МОН смятат, че промените ще ускорят подготовката на специалисти, вкл. в мултидисциплинарни области, ще помогнат за израстването на млади изследователи и ще  стимулират свързаността между висшите училища за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати.

 

 

 

Още по темата