Медия без
политическа реклама

Рейтинг 2022: Информатиката в СУ вече носи над 5500 лв. доход

13 университета имат по-малко от 1000 студенти

14 Ноем. 2022Обновена
При завършилите икономика в Американския университет в България безработицата е едва 0.7%, докато при тези, получили диплома по същото направление в Шуменския у-т, нивото й е цели 4.7%.
Илияна Кирилова
При завършилите икономика в Американския университет в България безработицата е едва 0.7%, докато при тези, получили диплома по същото направление в Шуменския у-т, нивото й е цели 4.7%.

Рекордно ниска безработица сред младите висшисти регистрира тазгодишното издание на рейтинговата система на висшите училища в България. Ако м.г. нивото й бе 3.5%, през 2022 г. безработните младежи с диплома за висше образование спадат до под 2%, което е най-ниското ниво от съществуването на рейтинга. Останалите показатели за реализацията на завършилите на пазара на труда също продължават да се подобряват, достигайки до невиждани за последното десетилетие стойности. Средният осигурителен доход на завършилите например нараства, достигайки до 1647 лв. през 2022 г. (при 1520 лв. през 2021 г.). 

Сред положителните тенденции на Рейтинг 2022 са още повечето чуждестранни студенти, увеличеният брой на младежите, учащи по съвместни програми с чужди университети, както и на научните публикации във вузовете, а сред отрицателните - големите различия в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от избрания университет и завършеното професионално направление.

 

НАЙ-ДОБРИТЕ

Софийският университет за поредна година оглавява класацията по качество като лидер в най-голям брой професионални направлени. Университетът се класира на първо място в 21 професионални направления от общо 28. Техническият университет-София е на първо място в 6 професионални направления от общо 9. МУ-София е номер едно в 4 направления от общо 5 в класациите. ХТМУ и Американският университет в Благоевград имат по 3 първи места. Аграрният университет, МУ-Пловдив и Тракийският университет имат по две първи места. Други 13 висши училища оглавяват по една класация. В 11 професионални направления класациите се оглавяват от висши училища извън столицата (м.г. бяха 8), а в 4 професионални направления - от частни висши училища.  

 

НАЙ-МАСОВИТЕ

Трите най-масови професионални направления през 2022 г. са същите като м.г. - икономика учат 28 223 студенти, педагогика - 17 083, а медицина - 13 271. В сравнение с 2021 г. най-голямо увеличение на броя на действащите студенти има при педагогиката - тази специалност са записали 709 младежи повече и педагогика на обучението по специфични предмети - с 366 студенти повече. За сметка на това пък най-чувствително намаление на студентите има в направленията икономика - с 1098 по-малко и администрация и управление (- 471). 

Най-много студенти се обучават в Софийския университет - 19 999, следван от Пловдивския университет с 16 9334 и УНСС - с 14 610 студенти. В 13 висши училища в страната броят на обучаваните студенти е под 1000, включително в три от тях броят на студентите е под 100. В деветте най-големи вуза се обучават половината от студентите у нас, а другата половина следват в останалите 43 висши училища. Любопитно е, че в СУ се обучават повече студенти, отколкото в 22-та университета с най-малък брой студенти в страната, взети заедно. Частните вузове поемат близо 13% от студентите у нас, като най-голям е техният дял в театрално и филмово изкуство - 69%, теория на изкуствата - 54%, изобразително изкуство- 43% и администрация и управление - и близо 42%.

 

СРЕДЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД

Средният осигурителен доход на завършилите нараства, достигайки до 1647 лв. през 2022 г. при 1520 лв. през м.г. (и едва 867 лв. през 2014 г.). Най-висок среден облагаем доход получават завършилите информатика и компютърни науки - 3456 лв. (м.г. бе 3045 лв.), следвани от тези, които са завършили математика - 2771 лв., комуникационна и компютърна техника - 2731 лв., медицина - 2711 лв., обществено здраве - 2703 лв., проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми - 2634 лв. и металургия - 2510 лв. Най-ниски доходи пък имат висшистите с диплома по ветеринарна медицина - 1063 лв., стоматология - 1128 лв., музикално и танцово изкуство - 1249 лв., социални дейности - 1269 лв. и животновъдство - 1288 лв. Педагогиката е десетото направление с най-ниски доходи - 1384 лв., а педагогика на обучението по предмети е на 12-о място с 1413 лв.

На ниво конкретно висше училище най-високи облагаеми доходи получават завършилите информатика и компютърни науки в Софийския университет - 5592 лв., или с 662 лв. повече от м.г. На второ място по висока заплата са завършилите администрация и управление в Американския университет (4568 лв.), на трето - информатика и компютърни науки в Нов български университет (4333 лв.), следвани от получилите диплома по информатика в Американския университет (3908 лв.) и по комуникационна и компютърна техника в ТУ-София (3829 лв.) и математика в СУ (3806 лв.). Най-ниската заплата е регистрирана при завършилите театрално и филмово изкуство в колеж "Л. Гройс" - 967 лв., стоматология в МУ-Пловдив - 968 лв., философия в Пловдивския у-т - 1013 лв., ветеринарна медицина в Тракийския у-т - 1030 лв. и науки за земята в ЮЗУ - 1032 лв.

 

УСПЕХ

Най-висок среден успех от дипломата за завършено средно образование имат студентите в първи курс за 2021/22 г., следващи медицина (5.58), фармация (5.56), стоматология (5.53) и ветеринарна медицина (5.40). С най-нисък успех от дипломата пък са първокурсниците в направление металургия - 4.29, материали и материалознание (4.53) и животновъдство (4.54).

Средният успех от дипломата за завършено средно образование на приетите в първи курс студенти в страната като цяло е 5.01. По конкретни висши училища с най-висок успех от средното образование са приетите първокурсници в направление администрация и управление на Американския университет (5.78), следвани от тези в право на СУ (5.74) и в медицина на Медицинския университет-София (5.69).

Повече за рейтинга - четете в рубрика "Просвета":

Въпреки позитивните тенденции, и тазгодишният рейтинг регистрира големи диспропорции в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от това каква е завършената специалност, както и в кое висше училище е учил
Индикаторите, свързани с науката в родните вузове, продължават да се подобряват, показва Рейтинг 2022 г.  Броят на научните публикации на българските висши училища в Web of Science през 2017-2021 г.
Независимо от негативните икономически ефекти, свързани с ковид пандемията и войната в Украйна, делът на регистрираните безработни сред българските граждани, завършили през последните 5 г.  висше образование в страната, спада до рекордно ниско равнище от 2.

  

 

Рекорден скок на безработицата при младите висшисти регистрира тазгодишно 11-то издание на Рейтинговата система на университетите в България. За първи от 5 г. насам нивото й минава 3% и за тази година е близо 3. при 2. м. г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата