Медия без
политическа реклама

Рейтинг 2022: Големите диспропорции между университетите остават

14 Ноем. 2022Обновена
МОН

Въпреки позитивните тенденции, и тазгодишният рейтинг регистрира големи диспропорции в средните нива на доходи, безработица и приложение на придобитото висше образование в зависимост от това каква е завършената специалност, както и в кое висше училище е учил студентът, дори и в рамките на едно и също професионално направление.

Има направления, при които няма значение къде си учил - такива са медицина, педагогика и други от публичаната сфера, при които нивото на безработицата, реализацията и доходите са сходни. При други обаче е важно не само какво, но и къде учиш. Безработицата сред завършилите администрацията и управление може да бъде под 1%, ако дипломата е от Американския университет в България (0.38%) или Висшето училище по мениджмънт във Варна (0.45%), и над 3.5%, ако тя е от Русенския университет или Колежа по туризъм (3.73%) в Благоевград (3.76%).

Студентите, учили комуникационна и компютърна техника в ТУ-София, могат да се надяват на 3829 лв. облагаем доход, докато тези, завършили същото направление в Шуменския у-т - едва на 1294 лв. По същият начин едно е да учиш информатика в СУ, която "върви" с 5592 лв. облагаем доход, съвсем друго във Великотърновския университет, където тя "носи" само 2121 лв. заплата или в Шуменския (1531 лв.). Близо 3 пъти е разликата и в заплащането на висшистите с диплома по математика от СУ и от Русенския университет - в първия случай става дума за заплата от 3800 лв., във втория - 1482 лв. Големи разлики има и при икономиката - най-висок е облагаемият доход на завършилите това направление в Американския универиситет - 3432 лв., следван от СУ - 3200 лв., а в дъното на класацията са  Русенският университет - 1123 лв. и ТУ-Габрово - 1171 лв.

Военното дело във Военната академия "Г. Ст. Раковски" носи на завърпилите го 2588 лв., а ако висшето образование по това напарвление е от Националния военен университет - доста по-малко - 1608 лв. Енергетиката в ТУ-София "върви" с 2471 лв., докато в Университета по хранителни технологии в Пловдивд - с 1813 лв. Близо двойна е и разликата в заплащането на висшистите, завършили здравни грижи в Русенския университет - 2069 лв. и например в Националната спортна академия - 1274 лв. 2 пъти по-висока заплата очаква и завършилите машинно инженерство в Минно-геоложкия университет (2767 лв.) от тези, които имат диплома по това направление от Пловдивския университет (1350 лв.). Национална сигурност в ЮЗУ носи едва 1164 лв. облагаем доход, а във Военната академия "Г. Ст. Раковския" - 2208 лв.

Студентите следва да имат предвид и нивото на безработицата, което може да се очаква при дадена специалност. При завършилите икономика в Американския у-т в България безработицата е едва 0.7%, докато при тези, получили диплома по същото направление в Шуменския у-т, нивото й е цели 4.7%. По същия начин безработните младежи с диплома по обществено здраве от МУ-Плевен са едва 0.5%, докато тези, завършили това направление в ЮЗУ, са цели 3.1%.

При завършилите педагогика в СУ процентът на безработица е 1.7%, докато в ЮЗУ той достига 4.54%. Правото, завършено в Нов български университет, "върви" с 1.2% безработица, докато в Русенския у-т - с 3.2% безработица. Разлики има и при информатиката - в СУ безрбаотицата е едва 0.4%, а в ЮЗУ - цели 3.2%, както и при математиката - при завършилите това направление в СУ безработицата е 0.3%, докато при тези с диплома от Пловдивския университет - 2.8%. Огромни са разликите например и при машинното инженерство - ако е завършено в ТУ-София, може да се надявате едва на 0.9% безработица, но ако е в Аграрния университет в Пловдивд - следва да очаквате поне 5.3% безработица.

Ако учите математика в СУ, то вероятността после да започнете работа по специалността си е голяма - процентът на приложение на висшето образование и реализация по призвание там е 90 на сто, докато в други вузове това не е така - процентът на приложение на придобитата диплома по математика от ТУ-София е 72%, от Пловдивския у-т - 47%, а от Русенския - едва 32%. Подобно е положението и при информатиката - при завършилите я в СУ процентът на приложение на висшето образование е 94 на сто, а в Шуменския университет - едва 39%. Ако учите общо инжерерство в ТУ-София, шансът да се реализирате по призвание е доста по-висок (55% приложение), отколкото в У-т "Ас. Златаров", Бургас (едва 22% приложение на висшето образование). И още диспропорции - при икономика, завършена в АУБ, приложението на дипломата е 70%, докато ако е от ТУ-Габрово - едва 17%, а при туризма - 41% приложение на дипломата, ако е от СУ, и едва 16%, ако е от Икономическия университет-Варна.

 

Ключови думи:

рейтинг, университети, 2022

Още по темата