Медия без
политическа реклама

Рейтинг 2022: Научните показатели се подобряват

Расте и броят на чуждестранните студенти

14 Ноем. 2022
ЕПА/БГНЕС

Индикаторите, свързани с науката в родните вузове, продължават да се подобряват, показва Рейтинг 2022 г. Броят на научните публикации на българските висши училища в Web of Science през 2017-2021 г. е над 20 500 и надхвърля с около 1500 броя на публикациите през предходния изследван петгодишен период (2016-2020 г.), когато те са били приблизително 19 000. Публикациите в Scopus пък са малко над 21 000 за последните 5 г. и надхвърля с над 2600 броя на публикациите през периода 2016-2020 г., когато са били около 18 400. Индексът на Хирш (H-index) за българските висши училища като цяло също се увеличава при сравнение на двата изследвани периода: от 82 на 94 в Web of Science и от 83 на 98 в Scopus. Индексът на Хирш е число, чрез което едновременно се оценяват продуктивността и значимостта на публикациите на определен учен, научна организация или група от организации.

Данните показват, че българското висше образование е станало по-видимо и за чуждестранните студенти. В рамките на последното десетилетие делът на чуждестранните студенти в България се удвоява - от около 4% през 2013 г. до над 8% от действащите студенти през 2022 г. Делът на чуждестранните студенти е най-голям в направленията медицина (59% от действащите студенти), стоматология (46%) и ветеринарна медицина (31%). В още четири професионални направления чуждестранните студенти надхвърлят 10% от броя на действащите студенти - теория и управление на образованието (16%), фармация (13%), транспорт (12%) и музикално и танцово изкуство (11%).

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата