Quantcast

Медия без
политическа реклама

И с 500 млн. лв. за язовири държавната "Монтажи" е на загуба

Дружеството не е било ревизирано в хода на годината въпреки много въпроси около дейността му

Снимка: Архив

Държавното дружество "Монтажи" ЕАД, което получи огромна инжекция от 500 млн. лв. за спешен ремонт на язовири, е излязло на загуба и през 2019 година. Голяма част от предоставените пари за ремонтите стоят по банкови сметки, а разходите на дружеството са доминирани от разходи на подизпълнители. Реална дейност отново се обещава в следващите две години.

Това става ясно от годишния финансов отчет на фирмата за 2019 г., публикуван на сайта на финансовото министерство. Държавното дружество "Монтажи", в което работят 176 души, получи чек от правителството през 2018 година през Държавната консолидационна компания в размер на 500 млн. лв., за уж спешен ремонт на 400 язовира. От финансовия отчет става ясно, че те ще трябва още да почакат - приключването на строителството се отлага с още две години. 

Изливането на парите не е помогнало на фирмата да излече на печалба, макар загубата да е свита и от дружеството да счита това за съществено подобрение на финансовото състояние. Фирмата отчита за 2019 година загуба от 1,16 млн. лв. при 2,06 млн. загуба за предходната 2018 г. С новият минус общата непокрита загуба на фирмата стига 8,1 млн. лв. 

Финансовият отчет показва колко несъизмерим с обичайния обем от дейност, реализиран от фирмата, е отпусната му сума от ДКК като аванс за ремонт на язовирите, която за 2019 г. възлиза на 461, 8 млн. лв. На този фон дружеството отчита приходи от 25 млн. лв. и разходи от 26 207 лв. Голяма част от разходите са за външни услуги - 21,8 млн. лв., като тук доминират разходите  за услуги на подизпълнители - 12 млн. лв. и застрахователни разходи - 9 млн. лв. Не става ясно за какво точно са ползвани подизпълнители. Като незавършено  строителство фирмата отчита  15,1 млн. лв. , като приключването на строителните дейности се чака в следващите две години. 

От финансовият отчет става ясно, че голяма част от парите за язовирите стоят по сметки на дъщерната фирма на "Монтажи" ЕАД - "Монтажи-София" ЕООД. По нейни сметки към края на годината има  160, 7 млн. лв. Не е ясно каквто точно прави фирмата с тези пари, във финансовия отчет е отбелязано, че тя ще действа като платежен посредник на "Монтажи". По данни от фирмените регистри осигурените лица в дъщерната "Монтажи-София" към месец април са били 3, а според последния наличен отчет на фирмата - за 2016 г., фирмата е била  на  печалба от 19 000 лв. 

Въпреки многото въпросителни  около "Монтажи" ЕАД през годината, за които писа и "Сега", в дружеството не е извършвана данъчна ревизия, става ясно от отчета. "Монтажи" бе основен изпълнител и при строителството на водопровода за Перник. 

Още по темата