Медия без
политическа реклама

Министърът на икономиката назначи нов директорски борд на ДКК

09 Февр. 2024

Министърът на икономиката Богдан Богданов назначи нов борд на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК). Петимата членове са избрани след проведен конкурс и вече са вписани в Търговския регистър, съобщиха от министерството на икономиката.

В новия Съвет на директорите на ДКК е влизат: Константин Стойчев – изпълнителен директор, и членове - Теодора Стоянова, Елена Болтаджиева, Десислава Чалъмова и Асен Ненчев.

Двама от тях - Елена Болтаджиева и Десислава Чалъмова, бяха във временния директорски борд, който Богданов скоро след като стана министър на икономиката назначи през август 2023 г.

Предишното ръководство на ДКК бе назначено временно от министъра Богданов с ясен хоризонт и цели на работа от 6 месеца, през които трябваше да бъде организиран прозрачен конкурс, така че в ДКК да влязат хора с експертиза, както и да бъде постигната оптимизация на разходите и по-ефективно управление на публичните предприятия", припомнят от МИИ.

Под шапката на ДКК има 11 активни държавни дружества. Богданов бе поредният министър на икономиката, който установи редица нарушения и неефективна работа на ДКК. Той неколкократно обяви, че в този си вид компанията не може да съществува и се нуждае от сериозно преструктуриране.

ДКК не изпълнява Закона за публичните предприятия като не подава финансови отчети - такива липсват за 2021 и за 2022 г., а голяма част от дружествата към нея нямат бизнес програми, обяви преди време Богданов. Сега от ведомството отчитат, че през изминалите месеци на всички дружества са били актуализирани и създадени нови бизнес програми с ясни цели, механизми за контрол и приоритети.

Новият борд на директорите на ДКК ще е с намалени заплати, след като от 1 октомври 2023 г. има решение на министъра за това. Значително са ограничени и представителните разходи - до 5000 лева годишно, като възможност за ползването им имат само изпълнителните директори, а не членовете на бордовете.

В началото на тази година министърът на икономиката обяви, че се обмисля преструктуриране на ДКК в четири отделни направления -  чисти технологии и кръгова икономика, отбранителна и аерокосмическа индустрия, хранителни и биотехнологии, критични минерали, метали и суровини. От министерството уточняват, че се разработва цялостна програма за преобразуване, която ще бъде представена и дискутирана с експерти, с представителите на различни парламентарни групи и в рамките на икономическата комисия в Народното събрание. 

Наскоро ДКК успя да изплати изцяло заема си от 126.4 млн. лв. към държавната Българска банка за развитие. С това бяха заличени и всички залози върху акциите, направени в минали години върху дружества като „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, „Нити“ ЕАД и други предприятията под шапката на ДКК.

Компанията успя да си върна и 45 млн. лева от авансово платените 80 млн. лв. за нереализирания правителствен комплекс.

КОИ СА НОВИТЕ ДИРЕКТОРИ НА ДКК?

Г-н Константин Стойчев е магистър по „Бизнес администрация“ със специалност „Стратегически мениджмънт и управленско консултиране в Масачузетски Технологичен Институт в САЩ и магистър по Международни икономически отношения в Университет за национално и световно стопанство. Има дългогодишен опит в сферата на финансите, бизнес стратегиите и анализите, и управленското консултиране. Той е съветник по образование към Масачузетския Технологичен институт и член на УС на Българската асоциация на магистратите по бизнес администрация.

Г-жа Теодора Стоянова е магистър по „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя има над 25 години доказан опит в областта на инвестиционните режими, търговското законодателство, проектното финансиране, смесените дружества и законодателството в областта на чуждите инвестиции. Работила в сътрудничество с международни компании и институции, сред които Световната банка, ЕБВР И ЕИБ. Била е консултант и юридически съветник на едни от най-големите чужди инвеститори в България. Г-жа Стоянова е участвала в разработването на редица законови и нормативни актове в областта на регулативната, законово-финансова инфраструктура и подобряването на климата за чужди инвестиции у нас.

Г-жа Елена Болтаджиева е завършила Университет за национално и световно стопанство, където придобива квалификационна степен „Магистър“ в специалност „Право“. Тя има познания в областта на нормативните актове в българското законодателство и притежава над 20-годишен ръководен опит в управлението на административни процеси в редица държавни институции. През годините г-жа Елена Болтаджиева е заемала ръководни позиции в институции като Сметна палата, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, Министерство на правосъдието, институцията на омбудсмана на Република България, Министерство на здравеопазването и Главен секретар в Министерството на иновациите и растежа.

Г-жа Десислава Чалъмова е машинен инженер по комплексна механизация в строителството от Технически университет София и магистър-инженер по околна среда и устойчиво развитие от Химико-технологичния и металургичен университет в София. Тя притежава следдипломни квалификации от Минно-геоложкия, Софийския и Американския университети. Инж. Чалъмова има 30-годишен опит в предприемачество, търговия и инвестиции, в индустрия, енергетика и околна среда, работейки със стратегически български и чуждестранни индустриални оператори и инвеститори.

Г-н Асен Ненчев е бакалавър по „Икономика и бизнес с източноевропейски науки“ в Лондонски университетски колеж и магистър по „Мениджмънт“ в Имперски колеж Лондон. Има дългогодишен опит в областта на финансите и финансовите операции и анализи, одитирането на големи компании и стратегическото планиране. Като изпълнителен директор на София Тех Парк, той е отговарял за управлението и развитието на парка с научно-изследователска и развойна дейност. През годините г-н Ненчев е заемал ръководни позиции в структури от частния и от публичния сектор.

Ключови думи:

ДКК, Богдан Богданов, борд

Още по темата