Медия без
политическа реклама

Държавната консолидационна компания изплати заема от 126 млн. лв. към ББР

17 Яну. 2024

Кредитът на Държавната консолидационна компания (ДКК) към Българската банка за развитие (ББР) в размер на 126,4 млн. лева е изцяло погасен, съобщиха от Министерството на икономиката и индустрията. 

Оттам напомнят, че погасяването на заема е станало възможно, след като министърът на икономиката Богдан Богданов е преприел всички необходими законови действия да се възстановят вземания на компанията по нереализирания правителствен комплекс. 

В началото на януари консорциумът "Планекс-ГЕС", на който бе възложено изпълнението на прекратения в зародиш проект, върна 45 млн. лв. от предоставените му преди три години авансово 80 млн. лв. Заради този проект ДДК тегли заем от държавната Банка за развитие като залага като обезпечение част от дружествата под своята шапка. 

След изплащането на цялата сума по кредита ще бъдат премахнати всички възбрани и залози, които са направени във времето, на немалка част от държавните предприятия към ДКК. Сред тях са „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, „Кинтекс“ ЕАД, „Нити“ ЕАД, посочиха от МИИ.

Оттам министерството припомнят, че ДКК е била принудена да тегли заеми от ББР и заради странната сделка по изкупуване на дълг на "Кемира" - фирма на Цветан Василев. Това се случи през 2018 г. в опит държавата да придобие русенската оръжейна фирма "Дунарит", чийто основен акционер бе "Кемира". Сделката се провали, но ДКК остана с щета от 75 млн. лв.  Прокурата е сезирана и държавата продължава да търпи щети, посочват от МИИ.

„Оттук нататък водещ приоритет е бъдещето на публичните предприятия към МИИ и работещите в тях над 5550 души. С връщането на цялата сума по кредита се спестяват значителни средства, които са разходвани до момента. Следващите ни стъпки са свързани с развитието на тези предприятия, които да гарантират устойчивото управление на дружествата на пазарен принцип. Те вече няма да бъдат заложени като обезпечение на този кредит. Изготвяме конкретен план, който предстои да бъде обсъден в широк кръг – както с колеги от Министерски съвет, така и с представителите на различни парламентарни групи, и с икономическа комисия в НС“, коментира министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов.

Наскоро Богданов обясни, че ДКК трябва да бъде преструктурирана като развитието на държавните предприятия, които са под нейната шапка, ще бъде фокусирано в четири основни направления – чисти технологии и кръгова икономика, отбранителна аерокосмическа индустрия, хранителни и биотехнологии, критични минерали, метали и суровини.  Възможно е дори ДКК да бъде закрита, допусна министърът на икономиката. След изплащането на заема на ДКК към Банката за развитие правеше този вариант става все по-възможен.

 

Още по темата