Медия без
политическа реклама

ЕС ще задължава компаниите да ремонтират устройства извън гаранция

Новата европейска директива за правото на ремонт удължава гаранцията на продукти

Европейският съюз направи поредната стъпка към регулиране на големите технологични компании с приемането на новата директива за правото на ремонт. Тя обаче все още трябва да бъде въведена в законодателството на държавите - членки.

 

Нормативният акт ще улесни потребителите да ремонтират своите повредени устройства. Идеята е по този начин да се удължи животът на вече закупените продукти, вместо те да се изхвърлят и да се закупуват нови. Очаква се стъпката да има сериозен екологичен ефект, но също и ефект върху джоба на потребителите и вече направените от тях инвестиции.

 

Новите правила удължават гаранцията на продукта, ако той се повреди по време на гаранционния период, но едновременно с това задължават производителите да ремонтират устройства, които вече не са покрити от гаранция. Устройствата, продавани в Европа, вече се предлагат с минимум двугодишна гаранция, но новите правила налагат допълнителни изисквания. Ако устройство бъде ремонтирано в периода на гаранция, на клиента трябва да бъде предоставен избор между замяна или ремонт. И ако той избере втората опция, гаранцията се удължава с една година.

 

След изтичането й, компаниите все още ще са задължени да ремонтират най-масовите продукти като смартфони, телевизори и други уреди (списъкът с устройства може да бъде разширен с времето). Потребителят също така може да получи устройство под наем по време на ремонта или, ако не може да бъде поправено, да избере възстановено устройство като алтернатива.

 

Освен това се изисква ремонтите да се предлагат на "разумна" цена така, че потребителите да не бъдат възпирани целенасочено да ги правят. Производителите трябва да доставят резервни части и инструменти и да не се опитват да избегнат ремонти чрез използването на договорни клаузи, прекратяване на бъдещи актуализации или по други начини. Производителите няма да могат да ограничават и дейността на независими сервизи, както и използването на 3D - принтирани резервни части.

Още по темата