Медия без
политическа реклама

Горанов се отказа от идеята си за по-ниско облагане на лотариите

24 Яну. 2020
Илияна Кирилова

Ден, след като финансовият министър Владислав Горанов предложи сериозно законово намаление на облагането на лотарийните игри, той даде отбой. Ведомството публикува нов вариант на законови промени, които връщат стария размер на таксите.

В четвъртък на сайта на финансовото министерство се появи законопроект за създаване на Национална агенция по хазарта на пряко подчинение на финансовия министър на мястото на сегашната Комисия по хазарта. В преходните и заключителните й разпоредби изненадващо министерството предложи промени и в закона за хазарта, с които на практика се занижават държавните такси за лотарийните игри. 

Ведомството на Владислав Горанов предложи таксата да е 25%, но да се начислява върху разликата между събраните от залози пари и изплатените печалби. Това означава значително стесняване на "данъчната основа" в сравнение със сегашната законова разпоредба - 15% върху всички залози или 20% върху такси и комисиони, събирани при някои хазарти игри, като турнири по покер. 

Изненадващата мярка на фона на скандалите в хазарта предизвика вълна от възмущение. Експерти изчислиха, че новата ставка и основата, върху която тя ще бъде начислявана, ще намали с една трета сумите, които при сегадействащите условия хазартните фирми трябва да плащат на хазната.

Днес на сайта си МФ публикува разяснение, от което става ясно, че финансовият министър се отказва от идеята за нова ставка и връща старото облагане - когато организаторът организира хазартната игра и получава залозите по нея дължи държавна такса в размер на 15 % върху получените залози.

Ето какво разяснение публикува финансовото министерство:

В публикувания на 23.01.2020 г. за обществено обсъждане проект на Закон за Националната агенция по хазарта бяха предложени и изменения в Закона за хазарта в текстовете, регламентиращи дължимите държавни такси за поддържане на лиценз за организиране на хазартни игри. Основната цел на промените беше, от една страна, да се създаде правна сигурност за организаторите на хазартни игри, като ясно се разграничат какви са дължимите държавни такси за отделните видове хазартни игри. От друга страна, беше предложен моделът за определяне на дължимата държавна такса за онлайн залаганията да бъде приложен и по отношение на традиционния хазарт, с цел равнопоставеност и въвеждане на добрите европейски практики.

Моделът на облагане на брутната печалба е ефективен инструмент за намаляване дела на нелегалната хазартна дейност. Намаляването на нелегалния пазар води до увеличаване на бюджетните приходи, до по-добра защита на участниците в хазартни игри и до по-ефективна борба и превенция на хазартната зависимост. Повечето държави  членки на ЕС са променили режима на облагане на хазартната дейност в посока замяна на данъка върху залозите с данък върху брутната печалба.

Предвид, че облагането на хазартната дейност винаги е във фокуса на общественото внимание и всяка промяна в модела на облагане подлежи на различни интерпретации дали това е най-подходящият и справедлив модел за хазартния пазар в страната, Министерството на финансите запазва действащия модел на облагане на традиционния хазарт, като предлага само ясно разграничаване на двете хипотези, включени в чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта и  прави прецизиране на текстовете, включвайки ги в две отделни алинеи.

В ал. 3 ще се визират, случаите при които се дължи държавна такса за поддържане на лиценз за организиране на следните хазартни игри – традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията в размер на 15 на сто върху стойността на направените залози.

Новосъздадената ал. 4 ще се отнася за хазартните игри, при които участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането им, за което събира такси и комисионни за участие. За посочените ще се дължи държавна такса за поддържане на лиценз в размер на 20 на сто върху стойността на получените такси и комисионни.

Действащата към настоящия момент разпоредба разграничава двете хипотези на формиране на „основа“, върху която се събират държавни такси за поддържане на лиценз за организиране на определени от закона хазартни игри. В едната хипотеза „основата“ са стойността на постъпилите залози за традиционна лотария, томбола, моментна лотария – тото, лото, бинго, кено и техните разновидности, игрите със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игрите със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, с изключение на онлайн залаганията. Във втората хипотеза са събраните такси и комисионни за участие, в случаите, когато се събират такси и комисионни за участие.

И при сега действащата разпоредба, и след промените, се запазва режимът на облагане, а именно:

  • Когато организаторът организира хазартната игра и получава залозите по нея дължи държавна такса в размер на 15 % върху получените залози.
  • При организиране, например, на покер турнир, при който участниците играят един срещу друг и организаторът на хазартни игри само организира провеждането на покер турнира и събира такси и комисионни за това, ще дължи държавна такса 20 % върху получените от играчите такси и комисионни.

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Ще се осъществи ли ротацията във властта?