Медия без
политическа реклама

Фирмите ще докладват пред НАП и необлагаемите доходи на служителите

Данъчните събират информация за получените ваучери за храна, обезщетения при пенсиониране и отпуск по болест

26 Яну. 2023
Илияна Кирилова

До края на февруари работодателите ще трябва да декларират пред НАП не само какви трудови доходи и хонорари са изплатили на своите служители през предходната година, но и предоставените необлагаеми доходи.

Такива са ваучерите за храна, обезщетенията при пенсиониране, парите за първите три дни от ползван болничен, еднократните помощи за раждане или сключване на граждански брак. Необлагаеми са и обезщетенията при трудова злополука, при преместване на работника в друго населено място и други вреди, причинени на работника,  определени в Кодекса на труда. 

Подобни обезщетения, освободени от данък, има и в специални закони, - за отбраната и въоръжените сили, за НСО, МВР, ДАНС, съдебната власт и за държавния вносител, и те също трябва да бъдат декларирани от ведомствата пред НАП. 

С последните данъчни промени бе въведено задължението всяка година да се декларират необлагаемите доходи, което трябва да се направи от платците им. Идеята на НАП и финансовото министерство е да се събира пълна информация за доходите на данъкоплатците, която да послужи за по-адекватно определяне на помощите, включително и тези, които ще се дават за енергийна бедност.

Задължение да декларират необлагаеми доходи имат и самоосигуряващите се лица.

От НАП съобщиха, че вече са разпратили имейли на близо 500 000 работодатели, с които ги информира за промените в справките за изплатените през 2022 г. доходи на физически лица.

Както досега, в справката, която се подава до 28 февруари, се посочва информация за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски, както и за резултатите от годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения от основния работодател, посочват от НАП. Получените в НАП данни ще бъдат заредени в предварително попълнените данъчни декларации, които ще са достъпни в портала за електронни услуги в началото на март.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата