Медия без
политическа реклама

Един от трима работодатели търси българи, учили или работили в чужбина

56% от нашите студенти зад граница не виждат възможности за реализация в родината

06 Юни 2022
Илияна Кирилова

Един от трима работодатели търси българи, учили или работили в чужбина, показва съвместен анализ на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), nPloy, Bulgaria Wants You и Движение за национална кауза.

От анализа става ясно, че 89% от работодателите изпитват затруднения при подбора на кадри.

Най-големите предизвикателства пред тях са липсата на квалифициран персонал в конкретни райони на страната, както и липса на технически умения и квалификация.

В същото време 56% от анкетираните български студенти в чужбина заявяват, че в България липсват възможности за работа и кариерен растеж (63%), което посочват за основна причина да не искат да се върнат в родината след завършване на своето образование.

1/3 от фирмите признават, че полагат целенасочени усилия да привлекат специалисти, учили или работили в чужбина, като делът на компаниите, които оперират само на българския пазар, спада до по-малко от 1/4. Все пак работодателите, които инвестират в осъществяването на Employer Branding стратегия, полагат повече от средното ниво усилия (40%), за да привлекат таланти от чужбина.

Освен това, студентите в чужбина посочват масово, че не могат да преценят дали очакванията им за заплащане са покрити от българските работодатели.

„Това ни довежда до извода, че би било добре и за двете страни заплащането или поне диапазона на заплащането да бъде комуникирано ясно в обявите за работа и стаж, още преди регулацията на ЕС да влезе в сила“ - коментират от платформите за търсене на работа и кариерно развитие. В анкетите взеха участие 270 компании от различни сектори, развиващи дейността си на българския пазар, както и 1200 студенти, изучаващи най-разнообразни специалности тук и зад граница.

Още по темата