Медия без
политическа реклама

Сарафов пита може ли да има глоби за неизплатени заплати

Главният прокурор предлага ВАС да се произнесе по въпроса заради противоречива съдебна практика

15 Май 2024
БГНЕС
Борислав Сарафов

И.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов внесе искане до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд (ВАС) за тълкувателно решение, свързано с административно-наказателната отговорност на работодателите. Това съобщиха официално от прокуратурата.

Причината за искането е противоречива съдебна практика при решаването на трудово-правни спорове относно наказателни постановления за нарушаване на трудовото законодателство, издадени от контролен орган към Инспекцията по труда.

Противоречивата съдебна практика налага да бъде дадено тълкувателно решение на въпроса дали задължението по Кодекса на труда (КТ) - работодателят да плаща в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за извършената работа, изключва административно-наказателната отговорност на работодателя. Тази отговорност се изразява в имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв

В практиката на административните съдилища се очертават две становища, разказва в искането Сарафов. Според едното това задължение на работодателя не е с публичен характер и за неизпълнението му не може да бъдат налагани глоби и имуществени санкции. Другото становище е, че задължението по  Кодекса на труда е част от установения ред на държавно управление, има публично-правен характер и неизпълнението му подлежи на санкциониране от Инспекцията по труда.

В искането на главния прокурор до Общото събрание на колегиите на ВАС са посочени редица решения на административни съдилища в София и в страната по такива спорове. Описани са 32 решения на съдилищата, които позволяват налагането на глоби и 11, които са в точно обратния смисъл.

В същото време във Върховният касационен съд е образувано друго тълкувателно дело, свързано с КТ. Това дело трябва да отговори на въпроса относно началния момент на погасителната давност за вземане за обезщетение при незаконно уволнение.

Още по темата