Медия без
политическа реклама

Банките сложиха край на безплатното теглене от банкомат

Някои финансови институции вече вземат процент от сумата

01 Февр. 2022
Илияна Кирилова

В последните години българските банки се надпреварват да коригират тарифите на таксите си нагоре в опит да компенсират загубите, които търпят от ниските лихви по кредитите, продиктувани от политиката на Европейската централна банка. От есента на 2021 г. и от началото на 2022 г. най-често променяните такси бяха тези, които са най-използвани от потребителите - поддръжката на сметка, операции на каса, преводи на суми, а някои банки завишиха и таксите при теглене на банкомат.

Актуалният въпрос вече е "Кои са банките, които предоставят най-ниски такси?",  смята финансовият портал "Моите пари". Ето какво показва класация на "Моите пари" за таксите, които банките удържат при теглене на суми с дебитна карта от банкомат.

 
Позиция Банка Теглене на суми в брой от 
банкомат на банката-издател
1 БАКБ Без такса
 2 Ти Би Ай - Mastercard Gold Без такса за първите 20
транзакции на година. Всяка
следваща се таксува с 0,99 лв.
 3 Общинска банка 0,20 лв.
 4  ЦКБ  0,30 лв. 
 5  Уникредит Булбанк 0.16%, мин. 0.30 лв.
 6  Тексим Банк   0,30 лв.
 7 Райфайзенбанк - Mastercard  0,30 лв. 
 8  Прокредит  0,30 лв.
 9  Пощенска банка   0,30 лв.
 10  ОББ - Visa   0,30 лв.
 11  Интернешънъл Асет Банк  0,30 лв.
 12  Инвестбанк  0,3- лв.
 13  ДСК - Mastercard PayPass 0,15%, мин. 0,30 лв. (0,60 лв.)
 14  Алианц   0,3 лв.
 15  Fibank - Mastercard   0,3 лв.
 16  Търговска банка Д  0,3 лв.

• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

Към момента не може да се каже, че съществува голямо разнообразие в размера на таксите, които начисляват банките при теглене на суми от банкомат на банката издател - при около 80% от случаите таксата е 0.30 лв. Впечатление прави, че двете най-големи банки у нас - Уникредит Булбанк и Банка ДСК, не събират фиксирана такса за теглене на суми от банкомат. От есента на 2021 г. първо Уникредит, а от началото на 2022 г. ДСК трансформираха фиксираната такса в процент от теглената сума, но не по-малко от определен размер. Възможно обянение за тази промяна е мярката, която тези банки предприеха през първата година на коронавируса - да увеличат лимита за теглене на суми  до 1000 лв., което може да е в помощ на хората, но пък намалява приходите от банкови такси. Напълно възможно е и други банки да последват примера на Уникредит и ДСК.

Междувременно БАКБ съобщи, че от 1 април 2022 г. слага такса при тегленето на пари от нейните банкомати - от безплатна услугата вече ще струва 0.25 лв.

Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат винаги са били и остават по-високи. Те започват от 1 лв. и достигат 1.50 лв. за всяка операция. 

 
Позиция Банка Теглене на суми в брой
от чужд банкомат
1 Ти Би Ай Банк - MasterCard Gold Без такса за първите 20
транзакции на година. Всяка
следваща се таксува с 0,99 лв.
 2 БАКБ 0,80 лв.
 3 Общинска банка  1,00 лв.
 4 Алианц   1,10 лв.
 5  Интернешънъл Асет Банк  1,10 лв.
 6   ОББ - Visa   1,20 лв.
 7  Търговска банка Д  1,20 лв.
 8 ЦКБ  1,30 лв.
 9 Уникредит Булбанк  0.20%, мин. 1.50 лв.
 10 Тексим Банк   1,25 лв.
 11  Райфайзенбанк - Mastercard  1,3 лв.
 12  Пощенска банка   1,3 лв.
 13 Инвестбанк  1,5 лв.
 14  ДСК - Mastercard PayPass  0.2%, мин. 1,5 лв. (0,8 лв.)
 15  Прокредит  1,5 лв.
 16  Fibank - Mastercard   1,5 лв.

• Данните са актуални към 24.01.2022 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

От 1 април БАКБ завишава таксата за теглене на суми в брой от чужди банкомати на 0.99 лв.
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

банки, такси, банкомати

Още по темата