Медия без
политическа реклама

20% от българите още носят данъчните си декларации на гише

Десетки хиляди граждани са подали хартиените формуляри в пощата или в офис на НАП

Повечето българи ползват дигиталните услуги на НАП.
НАП
Повечето българи ползват дигиталните услуги на НАП.

НАП е лидер в електронното управление и силно насърчава онлайн общуването, но все още много българи предпочитат старомодния начин за деклариране на данъци - на хартия и на гише. Това сочат данните на приходната агенция в последните дни на кампанията за обявяване на личните доходи.

До 16 април почти половин милион души са подали данъчните си декларации за 2023 т. 82% от тях са използвали възможността да изпратят данните по електронен път - с персонален идентификационен код, издаден от НАП, или с универсален електронен подпис (КЕП). Но 75 000 данъкоплатци са отнесли попълнените формуляри на ръка в офис на приходната агенция, а други 9000 са отскочили до пощенска станция, за да изпратят своите данни. 

Това означава, че близо 20% от подадените до момента декларации са хартиени. Всеки пети гражданин по някаква причина не ползва дигиталните канали, а общува с данъчната администрация като през миналия век - на гише.

Все пак повечето българи избират да общуват онлайн с НАП, особено след като бяха въведени предварително попълнените декларации, в които данъчните въвеждат цялата информация, с която разполагат за изплатените доходи - заплати, хонорари, бонуси и т.н., а данъкоплатците само сверяват,  допълват, ако има нещо пропуснато, и подават по електронен път.

Крайният срок за подаване на декларациите за личните доходи през 2023 г. - 30 април, наближава и НАП припомня  някои важни подробности за кампанията:

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2023 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода.

Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра.

В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Физическите лица, извършващи дейност като търговци (например редовно продават стоки в интернет с цел печалба), едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишните си декларации за доходите до 1 юли 2024 г., тъй като 30 юни е неделя. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват още от НАП.

КАК

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП. От началото на годината до момента през нея без такси са платени близо 208 млн. лв. данъци и осигурителни вноски.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Ключови думи:

данъчни декларации

Още по темата