Медия без
политическа реклама

НАП няма да се намесва в спорове за неиздадени касови бележки

Приходната агенция вече приема данъчните декларации за доходите от 2023 г.

11 Яну. 2024
От началото на годината е в сила разпоредба, според която потребителят може да задържи плащането, ако търговецът откаже да издаде касова бележка.
Илияна Кирилова
От началото на годината е в сила разпоредба, според която потребителят може да задържи плащането, ако търговецът откаже да издаде касова бележка.

НАП няма да се намесва в случаите, когато потребител откаже да плати стоката или услугата, ако търговецът не е издал касова бележка. Тази опция е в сила от началото на 2024 г. по предложение на финансовия министър Асен Василев като мярка срещу укриването на обороти. От приходната агенция обаче обясниха, че не може да се очаква от данъчните служители да разрешават на място възникналите спорове.

Още когато се появи предложението за т.нар "безплатен обяд", то срещна силни критики, че единствено ще създаде спорове и скандали между потребители и търговци. Първоначално идеята на Асен Василев беше тази мярка да се прилага само за заведенията, които за поредна година получават подарък под формата на 9% ДДС. След това МФ се коригира е разпростря мярката за всички видове стоки и услуги, но тя бе отхвърлена от комисиите в парламента. Изненадващо при окончателното гласуване на данъчните закони, разпоредбата се промуши като редакционно предложение на ПП и в крайна сметка депутатите одобриха клиентът "да задържи плащането", ако търговецът не издаде касова бележка.

"Това е спор между клиент и търговец и НАП не участва пряко. Едва ли НАП може да реши спора. Вие решавате какво да правите - да откажете да платите, докато не получите бележка или да платите и да сигнализирате за нарушението на НАП. Ние може единствено да санкционираме търговеца, ако към нас се подаде сигнал за неиздаване на касови бележки", посочи Росен Иванов, директор на Дирекция "Данъчна и осигурителна методология" в НАП.

Иванов посъветва хората, ако изпаднат в такава ситуация, да сигнализират НАП за отказа да им бъде издадена касова бележка. Проверка от данъчните служители обаче ще бъде направена до няколко дни.

От НАП вече напомниха, че очакват сигнали за неиздаване на касови бележки на тел. на информационния им център 0700 18 700 (който работи само в делнични дни от 9 до 17.30 ч) или на е-мейл [email protected].

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2024

Националната агенция за приходите вече приема данъчните декларации за доходите на физическите лица, получени през 2023 г. Формулярите може да се подават в електронен вид, а също и на хартия в офисите на приходната агенция или по пощата с обратна разписка. Някои пощенски клонове също приемат данъчни декларации. 

Тази година няма промени във вида на данъчните декларации, посочиха от НАП. Крайната дата за деклариране на получените през 2023 г. облагаеми доходи и плащането на дължимите данъци е 30 април. 

Все още не са готови предварително попълнителните данъчни декларации с получените доходи от трудови и граждански договори, хонорари, субсидии за земеделските производители, наем за имоти, отдадени на юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др. Попълнените данъчни декларации ще бъдат достъпни в началото на март в Портала за електронни услуги на НАП  за всички данъкоплатци с персонален идентификационен код - ПИК или електронен подпис. До 28 февруари работодателите трябва да представят данните за изплатените през изминалата година възнаграждения. 

Данъкоплатците може да правят промени в предварително попълнените данъчни декларации - да коригират посочения доход, ако поради някаква причина той не отговаря на действително получения от него доход", напомни Боряна Георгиева, шеф на дирекция "Обслужване" в приходната агенция.

Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 1 април 2024 г. включително, като размерът й не може да надвишава 500 лв. Условие за ползване на отстъпката, както и за ползването на данъчни облекчения, е лицето да няма неплатени публични задължения.

Най-масово използваното данъчно облекчение е за деца и те са същите като през миналата година, съобщи Боряна Георгиева. Олекчението се ползва от един от двамата родители като за едно дете остъпката от данъка е 600 лева, за две - 1 200 лева, а за три и повече деца - 1 800 лева за три деца. За дете с увреждане данъчното облекчение е 1200 лв., като родителят може да ползва едновременно и стандартното облекчение от 600 лв. 

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г.

От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходното ведомство, достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време и посещенията в офисите на приходната агенция и пощенските станции.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефоните на Информационния център на НАП на 02 9859 6801 и 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор, както и в сайта на приходната агенция.

Новото тази година е, че вече данъците се превеждат по единна сметка на НАП за данъци в Българската народна банка (БНБ), а не по сметките на териториалните дирекции според постоянния адрес на данъкоплатците.

 "Друга новост е, че при плащането на данъка водеща е датата, на която парите ще постъпят по сметките на НАП. Затова данъкоплатците, които решат да преведат данъците си в последните дни преди крайния срок, трябва се информират от банката кога парите ще бъдат наредени и няма да се начислят лихви за просрочие ", уточни Георгиева.

Данъците може да бъдат платени и директно – чрез виртуален ПОС терминал, достъпен в портала за електронни услуги на НАП, както с квалифициран електронен подпис или ПИК, така и със свободен достъп. Тази опция гарантира, че парите ще постъпят в срок без опасност от лихви.

От НАП съветват данъкоплатците да използват електронните услуги на приходното ведомство, достъпни с ПИК или КЕП, за да си спестят време и посещенията в офисите на приходната агенция и пощенските станции.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 1 юли 2024 г., тъй като тази година 30 юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък /чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане/, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1 юли 2024 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата