Медия без
политическа реклама

НАП пусна попълнените декларации за доходите от 2023 г.

Подаване и окончателно платен данък до 1 април носи 5% отстъпка

12 Март 2024

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица от 2023 г. вече са достъпни в Портала за е-услуги на НАП.

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), могат да се възползват от автоматично въведената информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори (хонорари), от наем и други облагаеми доходи, за които НАП има информация. Сред тях са получените субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, получени суми от наложени платежи при продажби в Интернет, приходи от продажби на автомобили, които са били собственост по-малко от 12 месеца.

Информация за получените доходи е отразена в съответните приложения на декларацията, която се намира в рубрика „Подоходни данъци“ в е-портала на приходната агенция. От тази година във формуляра ще бъдат въведени и данни за изплатени необлагаеми доходи.

Отразени са и направените от данъкоплатците лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, както и ползваните чрез работодателя облекчения за деца или инвалидност.

Преди да потвърдят попълнената декларация, е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат, съветват от НАП.

Крайната дата за подаване на данъчните декларации и заплащането на данъка е 30 април. Данъчните декларации също така може да се подадат на хартия в офис на НАП или да бъдат изпратени по пощата. 

Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до края на март. Тази година 31 март е в неделя, затова и срокът за деклариране и плащане на задълженията с 5% отстъпка е до 1 април.

На 1 юли изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации (по чл. 50 ЗДДФЛ) от физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

Ключови думи:

НАП, данъчни декларации

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?