Медия без
политическа реклама

Здравният министър уволни шефа на "Пирогов" заради нарушения

Проф. Поромански с приоритет е плащал по сключени от него договори и е задържал плащания на стари задължения, по които текат лихви, казват от МЗ

23 Юни 2022
Илияна Димитрова

Здравният министър проф. Асена Сербезова освободи от длъжност директора на "Пирогов" проф. д-р Иван Поромански заради констатирани нарушения, съобщиха от МЗ.

През последните четири месеца Звено "Вътрешен одит" на МЗ е извършило две последователни проверки в болница „Пирогов“, резултатите от които са предоставени на Софийска градска прокуратура за последващи действия. Проверките са назначени на база постъпили през 2022 г. серия от сигнали в министерството, в които е предоставена информация, че новото ръководство с приоритет е извършвало плащания по сключени от него договори и е задържало плащания на стари задължения, по които текат лихви и неустойки.  

През месец март 2022 г. е назначена проверка, при която е установено, че изнесената в сигналите информация се потвърждава. При проверката на извършените плащания през 2020 г. и 2021 г. по сключени договори между 2014 и 2021 г. е установено, че не е спазена поредността на постъпването на фактурите в "Пирогов". Незабавно са били изплащани суми по последните сключени договори, а дължими такива по сключени от предходните ръководства договори са забавяни. 

Назначаването на проф. Поромански от служебния кабинет начело на "Пирогов" през 2021 г. бе с мотив подобряване на финансовото управление и спиране на лошите практики. Към 28 февруари т.г. просрочените задължения на лечебното заведение към доставчици обаче са в размер на 14 851 69., а към 31 март надхвърлят 16 млн. лв., казват от МЗ.

МЗ е извършило и друга проверка по сигнал относно проект от 2021 г. между "Пирогов" и община Царево, свързан с предоставяне на скъпо струваща апаратура - рентгенов апарат, компютърен томограф /32-срезов скенер/ и други от "Пирогов". "Новото ръководство на болницата не е представило на МЗ анализ относно реализацията и развитието на проекта за изграждане на медицинския център в Царево. Изведеното, транспортираното и предоставеното на отговорно пазене в община Царево медицинско оборудване е собственост на лечебното заведение и отговорността за тези дълготрайни материални активи носят органите на управление. Неизползването на медицинската апаратура означава пропуснати ползи за болница „Пирогов“. Същевременно от ръководството на лечебното заведение не са предприети никакви действия", казват от МЗ. Въпросният договор за изграждане на медицински център в Царево бе сключен по времето на проф. Асен Балтов.

Оттам посочват, че основните мотиви за отстраняване проф. Поромански, са липсата на правила, по които болницата да погасява просрочените си задължения към доставчици, и направените два еднолични опита да бъде заличен от Търговския регистър назначения от Съвета на директорите прокурист, без да има общо решение за това действие и без да е уведомен принципалът в лицето на министъра на здравеопазването.

За временно изпълняващ длъжността директор на лечебното заведение, до провеждане на конкурс, министър Асена Сербезова назначи д-р Валентин Димитров. До момента д-р Димитров е председател на борда на директорите на "Пирогов". Бил е завеждащ интензивен сектор в детската клиника към Тракийския университет - Стара Загора. Има дълъг управленски опит в различни дружества в сферата на здравеопазването.

Само преди дни, заради просрочени задължения МЗ назначи прокурист в "Пирогов". Повече по темата, може да видите тук:

 

Заради просрочени задължения министерството на здравеопазването ще назначи прокурист в института за спешна медицинска помощ "Пирогов". Към 31 март просрочените задължения надхвърлят 16 млн. лв. съобщиха от ведомството.

 

Ключови думи:

Пирогов, шеф, уволнен, МЗ

Още по темата