Медия без
политическа реклама

Въвеждат се 6 нови пътни знака

С обновената Наредба за сигнализация на пътищата се въвеждат и изисквания за електронните знаци с променящи се съобщения

08 Дек. 2023
Често маркировката по пъищата е претрупана и неясна
Снимка: Архив
Често маркировката по пъищата е претрупана и неясна

Въвеждат се 6 нови пътни знака, които ще указват и регулират движението по пътищата. Те са от различни групи. Това става ясно от официално съобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). 

Въвеждането става с обновената Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци, утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с министъра на транспорта и съобщенията и министъра на вътрешните работи.

В група „Г“ се въвеждат знак Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“, Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“ и Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“. С тях ще се обозначава краят на действие на пътните знаци Г14а „Задължителен път само за велосипедисти“, Г15а „Задължителен път само за пешеходци“ и Г16а „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“. 

В  група „Д“ се въвежда нов знак Д28 „Паркирай и пътувай“, който ще се ползва за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и да се премине към транспорт от редовните линии за обществен превоз на пътници. Нова визуализация ще има пътен знак Д14.

На пътна отсечка с дължина 360 метра в село Мадан един и същи пътен знак за предимство беше поставен многократно през около 10 метра. Снимките, показващи направеното, бяха публикувани в социалните мрежи и предизвикаха множество коментари.

В група Ж се въвеждат знаци в помощ на велосипедистите - Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“ и Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“. Те ще се поставят за обозначаване на номера на велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти за популяризиране на велосипедния и алтернативния туризъм.

Наредбата регламентира и движението на водачи на индивидуално електрическо превозно средство. Така знак А20 „Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство“ ще се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство навлизат или пресичат платното за движение. Пътен знак В9 „Забранено за велосипедисти“ пък задължително ще се поставя на пътен участък, до който успоредно или в непосредствена близост е устроена специална алея за велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство.

Определя се и нов стандарт за цветност и коефициент на яркост през деня и обратно отражение през нощта. Това ще допринесе значително за безопасността на движение и сигурността на пътуващите и подобряване качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците.

МВР откри незаконни пътни знаци на републикански път и то в непосредствена близост до обект от националната сигурност, какъвто е ГКПП-Лесово. Това става ясно от официално съобщение на вътрешното министерство.

С обновената наредба се регламентират изискванията за употребата и визуализацията на електронни знаци с променящи се съобщения по пътищата в страната. Те ще са 5 типа, в зависимост от разрешената максимална скорост на пътя, в чийто обхват се поставят – автомагистрали и скоростни пътища, първокласни и второкласни пътища извън населени места или на пътища от първостепенната улична мрежа в населени места. Въвеждат се и изисквания към експлоатационните показатели за видимост на пътните знаци с променящи се съобщения.

От МРРБ твърдят, че с обновената наредба се хармонизират съвременните европейски стандарти за неподвижно закрепените пътни знаци. За целта България е проучила прилагането на европейския стандарт EN 12899-1 в 15 европейски страни, сред които Германия, Франция, Финландия, Швейцария, Гърция и др.  в т.ч. националните изисквания, които определят  по отношение обратно отражение, координати на цветност и коефициенти на яркост на фолиата. Това щяло да "подобри качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, информирането на участниците в движението и по-специално на велосипедистите, водачите на индивидуално електрическо превозно средство и на пешеходците, а целта е повишаване безопасността на движение и сигурността".та. Новите пътни знаци са от различни групи.

Нормативният акт осигурявал и условия за конкурентна среда сред производителите на пътни знаци.

Изрично се посочва, че има гратисен период и, че обновената наредба влиза в сила 8 месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

знаци, пътища, наредба

Още по темата