Медия без
политическа реклама

КЗК спря новите пътни поръчки

Общественият интерес не може да е алиби за нередовни процедури, счита комисията

12 Септ. 2023
БГНЕС

Сагата с пътното поддържане навлезе в нов етап, който само отдалечава развръзката. Комисията за защита на конкуренцията започна да публикува решенията, с които спира изпълнението по новите поръчки за пътно поддържане, обявени през август от новото ръководство на АПИ. Поръчките се обжалват масово от  фирмите, като по тези жалби се иска и спиране на изпълнението. Спиране на изпълнението се налага относително рядко заради надделяващ обществен интерес поръчката да продължи, но в случая КЗК счита, че леко забавяне е по-добро от провеждането на незаконосъобразна процедура. 

Към момента на сайта на КЗК са публикувани решенията за спиране на изпълнението на процедурите за пътно поддържане в Северозападен район и в едно от пътните управления в Североизточен район - това на Търговище, но се очаква да излязат още подобни решения. Решението за спиране на изпълнението за Северозападен район е по жалба на фирма “Аква Конструкт Груп”, която счита за недопустимо самото откриване на процедурата. Законът за обществените поръчки забранява изрично на възложителите да откриват нови процедури със същия предмет на прекратени предходни такива, ако решението за прекратяване на първите по време не е влязло в сила. В момента ситуацията е точно такава - открива се нова процедура при наличие на обжалвано решение за прекратяване на предходния конкурс. Предните конкурси бяха обявени от служебното правителство и прекратени от новата власт с аргумент открити нарушения.

От “Аква Конструкт Груп” обжалват като дискриминационни и отделни изисквания към участниците като това да доказват опит само с ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа. Фирмата не вижда никакъв аргумент да се отказва зачитането на опит при ремонтите на общинска или частна пътна мрежа. В документацията на процедурата има и други незаконосъобразни условия - като например правото на възложителя да излъчи комисия при вече приключил избор на изпълнител, но преди сключването на договор, която да проверява на място наличност на деклалираните инструменти.  Възложителят няма право да разширява правомощията си с провеждане на проверки извън обхвата на процедурата, изтъква в жалбата си фирмата. 
Според АПИ всички тези съображения не са убедителни за налагане на временна мярка “спиране на изпълнението”, която може да застраши обществения интерес. КЗК обаче е на друго мнение. От аргументите на комисията става ясно, че те приемат решението за прекратяване на предходните процедури като доказателство за липса на спешност от възлагането на дейностите. От КЗК изтъкват, че възложителят не е предоставил доказателства за изтичащи договори (б.р. - публично известен факт е, че договорите изтичат - не е ясно защо МРРБ не е изтъкнало това)  и в случая общественият интерес изисква да се изчака произнасяне по същество на жалбите, отколкото да се допусне провеждане на незаконосъобразна процедура. КЗК допълнително посочва като сериозен залог стойността на евентуалния договор и изтъква, че произнасянето докрай няма да забави процедурата толкова сериозно заради скъсени срокове. 
Сходни аргументи комисията е изтъкнала и по жалба на “Пътинженерингстрой-Т” ЕАД за новата поръчка за пътно поддържане на територията на Търговище. 

На този фон - твърдения, че няма нищо спешно, МРРБ иска да открие процедури на пряко договаряне с фирмите в условията на неотложност, защото няма кой да извършва пътно поддържане поради изтичащи договори с изчерпано финансиране. Не е ясно дали агенцията за обществени поръчки ще даде разрешение за пряко договаряне в условия за неотложност - по закон неотложността не трябва да се дължи на действия на възложителя.

Ключови думи:

КЗК, пътища

Още по темата