Медия без
политическа реклама

МВР и МРРБ спешно написаха нови правила за "легналите полицаи"

Само преди седмица ВАС ги обяви за незаконни и на практика забрани поставянето им

08 Март 2024

МВР и МРРБ спешно написаха нова наредба за поставяне на "легнали полицаи", след като Върховният административен съд (ВАС) обяви за незаконни старите правила и на практика забрани разполагането им на пътя.

Върховните съдии отмениха текстове от Наредба, приета през 2012 г., защото не са спазени правилата за широко обществено обсъждане. Така "легнали полицаи", всякакви други напречни пътни маркировки и средства за намаляване на скоростта ще може да има само след приемането на правила по законен ред. 

Затова сега МВР и МРРБ спешно са пуснали за обсъждане в правителствения Портал за обществени консулатции чисто нова Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и на изискванията към тях.

Предвижда се изискванията на наредбата да се прилагат за пътищата, отворени за обществено ползване, както за републиканските пътища от първи до трети клас и за местните пътища, така и за улиците от първостепенната и второстепенната улични мрежи, с изключение на улиците първи клас. Натъртено е, че по републиканските пътища извън населените места не се допуска изграждане или монтиране на изкуствени неравности на платното за движение.

Предвидено е изискванията на наредбата ще се прилагат при основен ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и улици, при разработването на самостоятелен проект за ограничаване на скоростта на движение на МПС, както и при проектиране на ново пътно строителство.

В Наредбата е предвидено, че изпъкналата изкуствена неравност на пътя може да е гърбица, пътна табла, пътна възглавница или повдигнато кръстовище. Изрично е посочено, че неровностите могатда са високи най-много 120 мм и то, когато скоростта трябва да се намали до 20 км в час. За скорости до 30 или 50 км в час те трябва да са още по-ниски. Старите правила допускаха до 300 мм високи неравности. В различните варианти "легналите полицаи" могат да са между 3 и 5 м.  

Предвидено е съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението, които не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, да се отстраняват.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата