Медия без
политическа реклама

Новите конкурси за пътищата - съмнителни условия и Велики изключения

Две години новите властови кръгове не могат да си поделят пътищата

18 Септ. 2023
Новият регионален министър Андрей Цеков е в патова ситуация с обжалвани стари и спрени нови поръчки.
Илияна Димитрова
Новият регионален министър Андрей Цеков е в патова ситуация с обжалвани стари и спрени нови поръчки.

Ненаяли се. Такава е ситуацията около опитите за провеждане на нови поръчки за пътно поддържане след преждевременно прекратените договори от времето на ГЕРБ. Изкушенията и интересите са толкова големи, че втора година подялбата и новото раздаване на картите не може да се получи. Служебното правителство на Гълъб Донев се полакоми да обяви процедури с рекордни стойности и се опита безобразно да ги приключи в последния момент. Новата власт отмени поръчките на служебната, но пък откри съмнителни процедури с цената на откровени закононарушения и удобни изключения. Междувременно продължават да се плащат милиони по незаконна компромисна схема, а някои любимци на старата власт се пласираха добре и при новата. 

 

Закононарушения и джентълменски споразумения 

 

Прекратяването на обявените от служебното правителство процедури за пътно поддържане на рекордна стойност за близо 4 милиарда лева дойде закономерно на фона на скандалните действия на АПИ в последния момент и масовото дисквалифициране на фирми по тези поръчки. Още при прекратяването на конкурсите рискът от обжалване беше ясен, което не попречи на МРРБ и АПИ да стартират нови процедури преди да изчакат влизането в сила на решенията за спиране на предходните. Това е категорично забранено от Закона за обществените поръчки - не може да се прави нов конкурс при неприключил предходен със същия предмет. Няма начин регионалният министър Андрей Цеков да не знае това - той редовно получава похвали, че разбира от обществени поръчки.

Тук със сигурност надеждите на новата власт са били други - опит за сключване наа джентълменско споразумение с фирмите. От медийни публикации стана ясно, че в МФ е била проведена среща с представители на строителния бранш, на която фирмите са били увещавани да не обжалват. Явно пътищарите не са останали доволни от чутото, защото решенията за спиране на процедурите масово се обжалват. Тук няма как да разберем кой е бил крив, кой прав и кой от какви съображения изхожда, но опитът за колективна договорка е факт. 

В тази ситуация новите процедури са спрени с налагане на временна мярка от КЗК, а МРРБ заговори за евентуално провеждане на процедура на пряко договаряне с точно определени фирми в условия на неотложност. Ако се стигне до такова договаряне, то отново ще е временно, до провеждане на редовни процедури. Обещанията те да са при честни условия засега се разминават с действителността. 


Честно състезание по най-ниската цена, но само донякъде


Основно послание на новия екип в МРРБ и АПИ за новите процедури е, че при тях офертите ще бъдат оценявани обективно, защото единственият показател, който конкурсните комисии ще гледат, са предложените единични цени. В бранша харесват като цяло подобно решение, защото оценяването на техническите предложения създава много предпоставки за субективност. За да се избегне това, в новите поръчки АПИ иска от фирмите да предложат единични цени за 232 вида дейности, разделени в общо 8 сметки, като за всяка от дейностите е определена пределна цена.

В начина на оценяване на тези оферти е първата уловка. От формулата за оценка изцяло са изключени 84 вида дейности, свързани с поддръжката на пътни съоръжения. Тоест АПИ хем иска фирмите да предложат цени за тях, хем не възнамерява да включи тези цени в оценката на ценовите оферти. Бившият регионален министър Гроздан Караджов вече коментира, че някои от изключените дейности са едни от най-скъпите в този тип ремонти. Изключването на тези 84 позиции от ценовата оценка на офертата се обжалва като недопустимо в някои от подадените срещу КЗК жалби по процедурата. 

Недоумения събудиха и ограничителните изисквания по новите конкурси, в които се заложиха условия за обороти - каквито при поръчките на служебната власт нямаше, и висока летва за доказване на опит. Един от аргументите за отмяна на предходните конкурси на служебната власт беше, че не се признава опит на фирмите по поддържане на първостепенна улична мрежа - улици I и II клас, и това имало разубеждаващ ефект спрямо потенциални участници. Хубаво, но в новите конкурси положението е същото - в тях минимумът за поддържани зимно и текущо пътища за последните 3, респективно 5 години е завишен от 250 км при служебното правителство на 400 км сега, като наред с това при признаването на опита са отпаднали дейности, извършвани по общинската пътна мрежа. Така новите поръчки излизат по дизайн за по-големите фирми. Тази седмица регионалният министър Цеков отрече изискванията за оборотите да са високи, като ги сравни с прогнозните цени по поръчките, но така или иначе такава летва при предходните конкурси нямаше. 

 

Двоен аршин и Велико изключение

 

Може би най-скандалното развитие от последните няколко седмици е изненадващата развръзка по друга пътна линия - висящ от пролетта на 2022 г. конкурс, но не за текущо поддържане, а за основен ремонт на точно посочени участъци. По тази процедура с 5 обособени позиции и прогнозна стойност 135,9 млн. лв. оферти са подавани до август 2022. След получаването им комисията е провела две заседания - през август и през септември 2022 г., на които е разглеждано дали представените документи от фирмите отговарят на условията за участие. Установени са липси и са поискани допълнителни документи, което е обичайна практика. След това заседание цялата процедура увисва - по това време идва вече служебен кабинет, и не помръдва в продължение на цяла година.

Внезапно обаче, с година закъснение, на фона на масово прекратяване на процедури на служебното правителство в края на август, настоящото ръководство на АПИ е излязло с класиране по тази поръчка, като се е наложило фирмите да подновят валидността на отдавна изтеклите си оферти. За това пръв съобщи "Капитал". Класирането става след отваряне на ценовите оферти, които са буквално потресаващи и надхвърлят два пъти прогнозните стойности по поръчката. Въпреки това изключително скандално развитие, комисията не излиза с решение за прекратяване на процедурата, а напротив - прави класиране по две от позициите. 

За първа позиция - ремонт на 34,1 км. от пътя Ст. Оряхово-Обзор-Гюльовица, е класирано обединение “Роуд проджект” с участници “Хидрострой” на Велико Желев и “Трансстрой-Варна”, с цена от 69,9 млн. лв. без ДДС, а за втора позиция - консорциум между “Инжстройинженеринг” и “Битумина Гмбх - България”, който ще ремонтира 31,5 км. път Гюльовица-Каблешково за цена от 69,9 млн. лв. Справка в първоначалната документация по поръчката показва, че прогнозната цена за позиция 1 е 37,5 млн. лв., а по обособена позиция 2 прогнозната цена е 34,6 млн. лв. Документацията е допускала прогнозната цена да се надхвърля, но е безумно да се стигне до класиране на фирми с двойно по-високи цени, коментират експерти. Това противоречи на духа и буквата на ЗОП - че прогнозната цена трябва да е реалистична, че с нея се съобразяват изискванията за оборот и че средствата по поръчката следва да са подсигурени. В случая с оферти само по две от позициите е надхвърлена общата първоначална стойност по поръчката - 135, 9 млн. лв. за общо 5 позиции. 

Това развитие е много интересно на фона на друг детайл - още през 2022 г. заради пропуски в документацията състезанието по 2 от 5-те позиции е прекратено - позиции 3 и 4. След решението за прекратяване в конкурсната комисия е постъпило прелюбопитно запитване - дали прогнозната стойност по поръчката остават 135,9 млн. лв., независимо от прекратяването на позиции, или от нея трябва да се извади стойността на прекратените позиции и новата прогнозна стойност слиза до 85 млн. лв. Комисията дава мъгляв отговор, като хем потвърждава запазването на прогнозните стойности по отделните позиции, хем допълва, че позиция 3 и 4 са прекратени. Това разяснение е дадено преди изтичането на срока за подаване на офертите през 2022 г. Така стигаме и до заканомерно внасяне на оферти по две позиции, изчерпващи целия ресурс. 

Всичко това е много, много странно на фона на смелостта, с която АПИ и МРРБ действат по прекратяване на останалите процедури. МРРБ вече побърза да прехвърли вината за случващото се на бившия регионален министър Гроздан Караджов, който масово бил залагал нереалистично ниски прогнозни суми и всички оферти били високи. И все пак не всички оферти са толкова високи и в страни от прогнозните - така например за позиция 5 е подадена оферта за 18,8 млн. лв., при прогнозна стойност от 13 млн. лв. От МРРБ сочат за пример процедура с прогнозна стойност 924 млн. лв. за автомагистрала Русе - Бяла, по която Караджов разписал решение за класиране на фирма с оферта за 1,534 млрд. лв., а в отговор Караджов обясни, че това е наследена поръчка от ГЕРБ и кабинетът Петков е бил предупреден за нея. Андрей Цеков не казва кое налага да продължи с класирането при поръчка с неверни прогнозни стойности, при това замразена повече от година, на фона на огромен брой отменени други конкурси. 
Всичко това оставя много лош вкус. Който може още повече да се вгорчи - при евентуална процедура на пряко договаряне със стари нови любимци в пътното поддържане.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пътища, поръчки

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?