Медия без
политическа реклама

Новите пътни конкурси: Първо дай цена, после ще ти видим опита

В новите обществени поръчки за пътно поддържане фирмите ще се класират само на база цени

11 Авг. 2023ТАНЯ ПЕТРОВА
Илияна Кирилова

Агенция “Пътна инфраструктура” е решила изцяло да смени подхода при провеждането на новите обществени поръчки за пътно поддържане. АПИ ще се възползва от законовата възможност първо да отвори техническите и ценови оферти на кандидатите и чак след това да гледа кои от фирмите всъщност отговарят на условията за допускане до поръчката. Обичайната последователност е обратната - комисия решава кои фирми отговарят на условията за подбор и после допуска онези от тях, които покриват изискванията, до отваряне на ценови оферти. И новият ред не дава гаранции, че няма да има субективен подход в решенията за отстраняване, коментират експерти. 

Обратният ред, по който ще се процедира, е записан изрично в документация за провеждане на обявените от АПИ в сряда 7 обществени поръчки за пътно поддържане на територията на цялата страна. От досиетата на самите процедури става ясно, че АПИ ще приложи реда, регламентиран в чл. 104, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Законът изрично изисква при следването на обърнат ред - първо технически оферти и цени, после проверка за покриване на условията за подбор комисиите да не се влияят от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения, но не е ясно как ще бъде гарантирано това. При този тип процедури се спазват и други правила за декриптиране на офертите - всички документи се декриптират, тоест осветяват в платформата за обществени поръчки едновременно. Комисиите първо ще оценят офертите и ще ги класират, а после по низходящ ред ще започнат проверка дали кандидатът покрива всички изисквания за опит и финансово състояние. При липса на документи ще се изисква допълнителна информация. И в момента изискванията за подбор са един от начините за манипулиране на поръчките, като се отстраняват неправилни кандидати. Полезното на новия подход е че ще се видят и офертите на фирми, които в последствие се отстраняват. Не е ясно обаче дали отварянето на цената първо няма да има обратен ефект. 

Самото възлагане на поръчките тази година ще става на базата на само един показател - най-ниска предложена цена. За целта АПИ е съставило сложна формула за оценка на офертите и ще сформира окончателния резултат на базата на оценка на всички единични цени, предложени от кандидатите. Това не се прави за първи път - конкурси на база само цена имаше и при Росен Плевнелиев като регионален министър, като се стигна до друга крайност - обвинения за лошо качество. Допълнително са определени и максимални единични цени, които кандидатите не могат да  надхвърлят. Новият регионален министър Андрей Цеков мотивира решението класирането да се прави само по цена с аргумента, че има достатъчно ясни технически протоколи, които фирмите да следват и няма нужда да пишат есета по тази тема.

Изненада при обявяването на новите поръчки е и късият срок за възлагане на дейностите - 18 месеца. Тези поръчки по принцип са тежки и не е ясно защо администрацията държи да си отваря работа на всяка година и половина. Предходните поръчки, отменени от новото ръководство на АПИ и МРРБ, бяха за 4-годишни договори. Покрай по-късия срок на изпълнение е намалена и прогнозната стойност, като общо за 7-те позиции крайната цена не трябва да надхвърля близо 850 млн. лв. 6 от поръчките са за текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, седмата е за поддръжка на магистралите. Подробна информация за прогнозните стойности и условията за кандидатстване има на сайта на агенцията за обществени поръчки. Крайният срок за подаване на офертите е 7 септември.

Новите обществени поръчки се провеждат след няколко провалени една след друга процедури. Старите договори за поддържане на пътищата от времето на ГЕРБ бяха предсрочно прекратени, след като се оказаха наддоговорени в пъти. Разплащането на тези договори се превърна в обект на купища скандали през 2021 и 2022 г. и стана повод за разпадането на кабинета Петков, което не попречи при служебния кабинет повечето от разходите да бъдат разплатени. Сега новото правителство обяви и намерение да възстанови изпълнението на други обявявани за незаконни договори - инхаус договорите за изграждане на АМ "Хемус", пътя Видин-Ботевград и договорите за укрепване на свлачища.

Още по темата