Медия без
политическа реклама

ВАС забрани поставянето на "легнали полицаи"

Съдиите обявиха за незаконни основни текстове от наредба след оспорване от гражданин

01 Март 2024

Върховният административен съд (ВАС) отмени като незаконни текстове от наредба, регламентираща изграждането на неравности върху пътното платно за ограничаване на скоростта на движение, като на практика забрани поставянето на "легнали полицаи". Това става ясно от официално съобщение на съда.

ВАС отменя атакуваните текстове заради нарушени от административния орган принципи на законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност, на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Така "легнали полицаи", всякакви други напречни пътни маркировки и средства за намаляване на скоростта ще може да има само след приемането на правила по правилен и законен ред. 

С въпросния нормативен акт още през 2012 г. МРРБ и МВР са създали правилата за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение. Основните моменти в него обаче са оспорени пред ВАС от физическо лице. 

И сега петчленният състав на ВАС отменя основни текстове от наредбата. Причината е, че преди внасянето на проект на нормативен акт той трябва да бъде публикуван на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, като на заинтересованите лица да се предостави най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

Върховните съдии приемат, че в случая не е достатъчно, че с писмо от 2012 г. зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството е уведомил министъра на транспорта, изпълнителния директор на националното сдружение на общините и областните управители в страната, че на електронната страница на МРРБ е публикуван проектът на наредбата. Според върховните магистрати от това изявление не може да се установи от коя до коя дата е бил публикуван проектът и дали действително са публикувани докладът и мотивите, както е изискването на закона. 

ВАС твърди, че изобщо не са достатъчно становищата на МРРБ, че поради техническа невъзможност, свързана с архивирането на данните от сървърите, поддържали сайтовете на министерствата през 2012 г., не могат да представят доказателства за публикуване на проекта на наредбата на интернет страницата. Срокът на запазване на документите, отразяващи основните дейности в държавните и общинските институции, е 20 години, припомнят съдиите. С оглед на тази разпоредба извадката от интернет страницата на МРРБ е следвало да е част от административната преписка по приемане на наредбата, още повече с оглед безсрочността на оспорването на подзаконовите нормативни актове.

Решението на ВАС е окончателно.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата