Медия без
политическа реклама

Половината работещи пенсионери не печелят от новия си стаж

Човек, излязъл в пенсия през 1963 г., е работил през 2022 г.

Активната възраст се измества все по-нагоре, но и много възрастни работят по принуда след пенсия - доходът им иначе е твърде нисък.
Pexels
Активната възраст се измества все по-нагоре, но и много възрастни работят по принуда след пенсия - доходът им иначе е твърде нисък.

Работещите пенсионери имат право да добавят допълнителния си осигурителен стаж към пенсията, но при половината от тях това не е довело до реално увеличение на изплащаната сума. Има обаче и пенсионер, който благодарение на допълнителен стаж, е увеличил пенсията си със 196,53 лв. Миналата година поне един ден стаж е събрал и човек, излязъл в пенсия на 16 юли 1963 г. Тези любопитни данни съобщават експертите на Националния осигурителен институт в третия брой на информационния бюлетин на института.

От 1 април 2023 г. НОИ преизчисли служебно пенсиите на 335 932 души поради придобит осигурителен стаж през предходната календарна година. Това не са всички работещи пенсионери, тъй като човек може и сам да подаде заявление за ежегодно преизчисляване, като тогава му се зачита не само осигурителният стаж, както е при служебното преизчисляване, но и допълнителният осигурителен доход. За някои от тях вероятно и "работещи" ще се окаже твърде силно казано, тъй като пенсията подлежи на служебно преизчисляване от НОИ дори когато пенсионерът е придобил само един ден осигурителен стаж през предходната календарна година.

От тези близо 336 000 пенсионери с придобит допълнителен стаж обаче, 177 096 души са останали без увеличение на изплащаната сума след преизчислението. За 92 234 възрастни преизчислението не е довело до увеличение в действителния размер на пенсията. Причините за това са различни, като липсата на увеличение се дължи най-вече на прекалено малкия допълнително зачетен осигурителен стаж, коментират експертите на НОИ.

За други 84 862 пенсионери изплащаната пенсия остава в стария си размер, въпреки че преизчислението увеличава действителния размер на пенсията. Това са основно хора, получаващи минимална пенсия - 84 674 души, а има и малка група хора, които не могат да получат увеличението си заради тавана на пенсиите - 188 души. С други думи, при първата категория увеличение има, но сумата отново остава под гарантирания от държавата минимум за съответния вид пенсия. При втората също има увеличение, но пенсията им вече достига или надхвърля 3400 лв., поради което не може да бъде увеличена. И при двете категории има добри новини - хората в тях значително намаляват в сравнение с 2022 г. Много пенсионери се измъкнаха от минимума благодарение на преизчислението от октомври, с което отпуснати отдавна пенсии наваксаха изоставането си. При максималните пенсии разликата е още по-фрапантна - м.г. 9195 пенсии са останали без увеличение заради тавана, който стана 3400 от 1 октомври.

Средното увеличение на редовите пенсии (за осигурителен стаж и възраст) заради оставане в активна форма не окуражава много - 13,55 лв. Има обаче пенсионер, на когото след преизчислението сумата се е увеличила със 196,53 лв.

Сред преизчислените пенсии има и отпуснати доста отдавна. 15 144 са отпреди 2000 г., а други 60 942 са отпуснати между 2010 и 2014 г. Това са 76 086 души, пенсионери от над 10 години, които продължават малко или много да бъдат активни на трудовия пазар. Най-старата пенсия, която е попаднала в обхвата на служебното преизчисляване тази година, е отпусната с начална дата 16 юли 1963 г. Това не означава непременно, че човекът получава пенсия и заплата 60 г. - възможно е инцидентно да е работил миналата година.

НОИ започна да преизчислява служебно пенсиите на хората с придобит допълнително стаж през пандемията и вече го прави ежегодно. Въпреки това обаче при 118 915 пенсии новият стаж е между 1 и 5 г. Това е възможно при хора, които системата не е засичала в предходните преизчисления поради липса на нов стаж - например пенсионер, който не е работил през 2020 и 2021 г., но миналата година е добавил поне един ден работа.

ПРАВИЛА

Пенсията подлежи на служебно преизчисляване, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година (поне 1 ден) и не е подал заявление за ежегодно преизчисляване. Преизчисляването се извършва от 1 април, а не от 1 януари, тъй като НОИ казва, че по-ранна дата е невъзможна заради обмена на данни и технологичната обработка на толкова много пенсии. Освен това има важна подробност - при служебно преизчисляване се ползва само осигурителният стаж, без да се взема предвид осигурителният доход на пенсионера. Зачитаният период е предходната календарна година.

Ако иска в пенсията да се включи и осигурителният му доход, пенсионерът трябва да подаде заявление. Тогава вече НОИ ще преизчисли пенсията му и с новия осигурителен доход. При това ще я отпусне в различен срок - от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. И с последните данни към момента на преизчисляването.

По тези въпроси в началото на годината имаше забележки от омбудсмана Диана Ковачева. Тя смята, че по-късната дата ощетява работещите пенсионери при служебното преизчисляване. НОИ обаче твърди, че не е възможно срокът да се измести заради обмена на данни и технологичното време, необходимо за обработката на толкова много пенсии. Повече за това можете да прочетете тук:

Ощетява ли служебното преизчисление на пенсиите работещите пенсионери - този въпрос излезе отново на дневен ред покрай предстоящото увеличение от 1 април на парите на 335 932 възрастни.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата