Медия без
политическа реклама

8 неща, които трябва да знаем за увеличението на пенсиите

Промените през юли целят да надвият инфлацията, а през октомври - да компенсират годините във фризера

БГНЕС
Увеличението на пенсиите бе на косъм, но в крайна сметка ще се изплати изцяло с юлските пенсии.

Десетките варианти за увеличение на пенсиите са зад гърба ни - поне до есента. В този момент мнозинството пенсионери вече знаят новия размер на пенсията си, а политиците осребряват ефекта на увеличението. С промените бюджетът за пенсии ще се увеличи с нови 1,385 млрд. лв. само тази година. Това няма да попречи да има и сега недоволни и разочаровани. Ще има и такива, за които следващите месеци ще бъдат особено трудни - те, въпреки увеличението, ще получат по-малък доход от държавното обществено осигуряване. Какво трябва да знаем - и пенсионери, и работещи, за тези промени?

 

1. Не всички пенсии получават 10% увеличение

 

За разлика от други години, тази година абсолютно всяка пенсия ще получи увеличение от 1 юли, но според момента на отпускането й то може да се окаже формирано от различни компоненти. 10% осъвременяване има само за пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г. (както винаги е било по Кодекса за социално осигуряване). След увеличението в тези пенсии ще се включат и 60-те лв. ковид добавка, както и компенсацията за намалена сума от януари спрямо декември, ако има такава.

Пенсиите за трудова дейност, отпуснати в първата половина на тази година, също ще имат нов размер - рядко явление за юлското осъвременяване. Той обаче ще се дължи само на 60-те лв. добавка, тъй като при тях не се полагат 10%, а липсва и компенсация. Така тези хора няма да почувстват сега разлика в общия си доход, но пък 60-те лв. вече са част от пенсията им и следващите увеличения ще се прилагат и върху тази сума.

 

2. Добавките от 60 лв. ще се прилагат по различен начин

 

Всички пенсионери до 30 юни получаваха 60 лв. ковид добавка към пенсията си, но сега при включването й в пенсията ще има някои по-особени случаи. При наследствените пенсии например всеки наследник ще получи към своята част от пенсията на починалия си близък по 60 лв., както и компенсацията, ако такава е била изплащана досега.

Когато пенсионер получава повече от една пенсия, добавката и компенсацията ще се включат само към една от изплащаните пенсии - най-голямата по размер. Ако обаче най-голямата пенсия не е свързана с трудова дейност, то в нея няма да се добавят 60 лв., тъй като тази сума вече е заложена в размера на социалната пенсия за старост, който се определя от правителството (увеличен е от 170 на 247 лв.) и от който зависят и останалите нетрудови пенсии.

Ако пенсионерът има стаж от различни страни, значение ще има как е определена пенсията му. Ако българският стаж е достатъчен, пенсията се формира само от него и тогава в размера се включват 60 лв. Ако обаче стажът тук не стига, се изчислява теоретичен размер на пенсията от общия стаж. Той се увеличава с 10%, включват се и 60-те лв. заедно с компенсациите, след което на пенсионера се определя пропорционалната част за българския стаж.

 

3. Ще има пенсионери с увеличени пенсии, но с намален общ доход от ДОО

 

Около 17 300 пенсионери ще получат по-малък доход от ДОО през юли спрямо юни. Основните размери на всички пенсии нарастват, но за някои по-ниски пенсии увеличението от 1 юли е по-малко от това, нужно да покрие „ковид добавката“ и компенсацията, обясняват от НОИ. Около 9200 от тези пенсионери са с пенсия по европейски регламенти и международни договори, а останалите са наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудова дейност. Средното намаление е 37 лв.

 

4. За едни увеличението ще е 500 лв., за други - 2 лв.

 

Средните стойности често създават напразни надежди у хората, след които следва разочарование. Затова от НОИ дават примери за някои гранични случаи. Ясно е, че най-голямото увеличение е за хората на тавана, който се увеличава сега от 1500 на 2000 лв., а от 1 октомври - на 3400 лв.

Пример за обратното - минимално увеличение от 2,71 лв. Той се отнася за растящата армия от пенсионери с непълен стаж (чл. 68, ал. 3 на КСО, според който човек с минимум 15 г. стаж може да се пенсионира на 66 г. и 10 м.). При действителен размер на пенсията от 288,37 лв. през юни пенсионерът е получавал 396,49 лв. - размерът й е бил допълнен до минималния размер за този вид (314,50 лв. до 1 юли), плюс 60 лв. ковид добавка и 21,99 лв. компенсация за намалена сума.

През юли действителният размер се осъвременява с 10% и става 317,21 лв. Към това се прибавят 60 плюс 21,99 лв. и размерът на пенсията става 399,20 лв. Това вече е над новия минимален размер на тази пенсия - 396,95 лв., и няма нужда от допълване. В резултат на всичко това, пенсионерът ще получи само 2,71 лв. разлика спрямо дохода от юни.

 

5. За бъдещите пенсионери - 60 лв. вместо реформи

 

Юли не е подходящо време за реформи с пенсиите, въпреки че точно реформи се обещаваха от разпадналата се четворна коалиция. В промените обаче има новина и за бъдещите пенсионери. От този месец в размера на техните пенсии освен заслуженото според осигурителния доход и стажа ще се добавя и твърда сума от 60 лв. Тази сума няма да се усети от хората, чийто действителен размер на пенсията е под 407 лв., тъй като даже с нея пенсията ще е равна на минималната (467 лв.) или пък ще бъде допълнена до нея.

 

6. През октомври ще се увеличат основно стари пенсии

 

От октомври над 715 000 пенсионери ще получат увеличение на пенсията си - 1/3 от всички. Над 80% от тези пенсии са отпуснати преди 10 и повече години. Това е преизчисление със специфична цел - да дръпне напред старите пенсии, като компенсира годините, в които по една или друга причина нямаше осъвременяване, или пък то беше твърде ниско заради нулевата инфлация.

 

7. Преизчислението през октомври ще ползва старата тежест за стажа

 

В това преизчисление ще има няколко крачки напред и една назад. Първо ще се определи стартов размер на пенсията. Ще се ползва средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. За най-старите пенсии - отпуснати с начална дата до края на 2007 г., ще се приложи доход от 398,17 лв. (заради преизчислението от 2008 г.). Ще се ползват индивидуалният коефициент и зачетеният стаж към 30 септември 2022 г., за да се отчетат и допълнителен стаж и доход. За тежестта на всяка година стаж обаче ще се ползва това, което е предвиждал КСО при отпускането на пенсията. За отпуснатите до 01.04.2009 г. пенсии това означава 1, въпреки че на 25 декември всички пенсии бяха преизчислени с нова тежест от 1,35.

От НОИ обясниха, че намалението е незначително и многократно се компенсира от следващата стъпка - ново осъвременяване за всяка следваща година след отпускането на пенсията, като се ползват 100% от ръста на осигурителния доход или на индекса на потребителските цени за предходната година. За всяка година се прилага по-високият от двата процента. От 2008 г. досега инфлацията е по-висока само през 2010 г., т.е. за всички останали години ще се приложи увеличението на осигурителния доход. В крайна сметка очакваният ефект е 17% увеличение спрямо септември - близо 140 лв.

 

8. Само тази година е сигурно, че няма да има увеличение на осигуровки

 

Експертите на НОИ коментираха като най-подходящ избрания от правителството подход да покрие сметката за увеличението от бюджета - това просто е пренасочване на "готови пари" заради повишените приходи от инфлацията. Аргументът за това обаче бе повече от любопитен. "Няма как да съберем 1,385 млрд. лв. от увеличение на осигуровки - това щеше да означава радикално преосмисляне на данъчно-осигурителната тежест", коментира Драгомир Драганов, директор на дирекция "Анализ, планиране и прогнозиране". Прогнозата му е, че повишеният дефицит за пенсии и делът им от БВП няма да претърпят някаква невиждана революция. Хората, които в момента плащат тази сметка с данъците и осигуровките си обаче, трябва да имат едно наум - подходът бе изрично посочен като най-подходящ само за 2022 г.

Още по темата