Медия без
политическа реклама

894 249 пенсионери ще получат увеличени пенсии този месец

За 224 000 души увеличението ще е между 100 и 200 лв.

03 Окт. 2022Обновена
БГНЕС

След преизчислението на пенсиите за трудова дейност и различните добавки към тях от 1 октомври увеличение на сумите ще получат 894 249 пенсионери. Хората с пенсии за трудова дейност у нас са 1 974 973, което означава, че 45,3% от пенсионерите получават по-голяма сума от пенсии и добавки през октомври в сравнение със септември. Това съобщи Националният осигурителен институт днес.

При пенсионерите с увеличение средният размер на сумата за изплащане от 813,84 лв. нараства на 937,55 лв., което е увеличение със 123,71 лв., или с 15,2%. От 894 249 пенсионери с увеличена сума за изплащане, 557 830 са с пенсия, отпусната до 2007 г. вкл., което е 69% от тази бройка.

Най-голяма е групата на пенсионерите, които получават увеличение от 50 до 100 лв. – 236 813 души, а 224 485 лица получават в повече между 100 и 200 лв. В диапазона от 10 до 50 лева увеличение ще имат 216 005 пенсионери.

От днес, 3 октомври, разпорежданията за преизчислените от 1 октомври пенсии и добавки към тях са достъпни на интернет страницата на института, но само за хората, разполагащи с персонален идентификационен код. Поради засиления интерес и екстремната натовареност на информационните системи е възможен затруднен достъп до справката, предупреждават от НОИ. Оттам напомнят, че функционира и гореща телефонна линия за пенсионни консултации - стационарен телефонен номер 02 926 1111 и мобилен номер 0882 187  111  (от 8.00 до 16.30 ч. всеки работен ден).

Пенсионерите, които получават пенсията си чрез пощенските клонове, ще ги получат, както обикновено, между 7 и 20 октомври. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври.

 

Във връзка с преизчислението, преди дни социалното министерство разпространи отговори на най-често задаваните въпроси:

 

 

Кои пенсии ще бъдат преизчислени?
От 1 октомври ще бъдат преизчислени отпуснатите до края на 2021 г. трудови пенсии. Това са пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствени пенсии, изчислени от тях. В тази категория влизат и пенсиите за военна и за гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишките добавки, изчислени от пенсии за трудова дейност.

 

Кои пенсии няма да бъдат преизчислени?
На преизчисляване не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати след 31 декември 2021 г., както и пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. Това са социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност, персоналните пенсии, както и пенсиите за военна и гражданска инвалидност, изчислени в процент от социалната пенсия за старост.

 

Как ще стане преизчислението?
Първата стъпка е да се определи базовият размер на пенсията към годината на отпускането й. Той ще се определи от средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, индивидуалния коефициент на пенсионера към 30 септември 2022 г. и продължителността на осигурителния му стаж към същата дата, умножена със съответния процент за годините и за месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията. (Тук трябва да се има предвид, че това означава да се заличи преизчислението с по-висока тежест за стаж от края на 2021 г. Това обаче, успокоява НОИ, оказва незначително влияние върху размера на пенсията на фона на сериозното увеличение през модифицираното швейцарско правило. Разбира се, както при всяко преизчисление винаги се взема по-благоприятният вариант за пенсионера, т.е. ако другите преизчисления са били по-изгодни за него, той ще запази размера на пенсията си - б.р.).

Базовият размер на пенсията към годината на отпускането след това се увеличава за всяка следваща календарна година с  процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на средномесечния осигурителен доход за страната или процента на нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени през предходната година. За пенсиите, отпуснати преди 31 декември 2007 г., размерът се увеличава с процентите за всяка календарна година след тази дата.

Проценти на увеличение

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 9 юни?