Медия без
политическа реклама

Бизнесът не подкрепя предложенията за пенсиите

Старите грешки в системата ще се поправят с нови, предупреди БСК

07 Юни 2022Обновена
Брифинг след края на Тристранния съвет.

Брифинг след края на Тристранния съвет. Повече тук: https://bit.ly/3MwsUCZ

Posted by Новините на NOVA on Tuesday, June 7, 2022

Предложенията на управляващите за увеличение и преизчисление на пенсиите в следващите месеци не получиха подкрепата на работодателите. Синдикатите също критикуваха проектите за актуализация, макар и с противоположни аргументи. Това стана ясно от изявленията на социалните партньори след днешното заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество.

БСК обяви, че не подкрепя направените предложения с изключение на едно - увеличението на тавана на пенсиите, тъй като те затвърждават пороците на сегашната система. АИКБ също обяви след тристранката, че не подкрепя законопроекта за държавното обществено осигуряване.

КНСБ също не дава подкрепа за нито един от трите бюджета, защото смята, че в тях няма политика към доходите. От синдиката даже обявиха, че са готови за протести, ако не се вдигнат доходите на хората. КНСБ настоява за 760 лв. минимална заплата и компенсиране на хората в бюджетната сфера поне за инфлацията. Има изключително много напрежение сред нашите структури, има вероятност да се стигне до браншови протести, предупреди Любомир Костов от синдиката.

КТ "Подкрепа" не подкрепя законопроекта за бюджета на здравната каса, защото в него няма политика по доходите към заетите в системата, обяви Ваня Григорова. Този синдикат подкрепя бюджета на ДОО, тъй като вдига пенсиите, които са най-ниските в ЕС. "Подкрепа" обаче иска освен увеличение на разходите, да се помисли и за увеличение на приходите, с други думи - повишение на осигурителната тежест и засилване на контрола.

 

Законопроектът на управляващите и проектът за постановление на МС за нов размер на социалната пенсия предвиждат следните увеличения и преизчисления:

- 10% увеличение на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г. - от 1 юли;

- включване на ковид добавката от 60 лв. в основния размер на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 30 юни 2022 г. - от 1 юли;

- при отпускане на пенсия, свързана с трудова дейност, с начална дата от 1 юли 2022 г., към основния размер се добавят 60 лв.;

- увеличение на минималната пенсия за трудов стаж и възраст от 370 на 467 лв. - от 1 юли;

- увеличение на максималната пенсия за трудов стаж и възраст от 1500 на 2000 лв. - от 1 юли;

- увеличение на социалната пенсия за старост от 170 на 247 лв. - от 1 юли;

- преизчисление на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., като средномесечният осигурителен доход, с който е отпусната пенсията, се умножи с индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г., умножен със съответния процент за годините осигурителен стаж, действал към момента на отпускане на пенсията - от 1 октомври;

- така определеният размер на пенсиите се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, равен на по-високия измежду ръста на осигурителния доход или този на индекса на потребителските цени за предходната календарна година. Пенсиите, отпуснати до 2008 г., се увеличават с процентите за годините след тази дата. При разлика между преизчисления размер и този към 30 септември 2022 г. ще се взема предвид по-благоприятният вариант - от 1 октомври;

- максималният размер на пенсията се увеличава от 2000 на 3400 лв. - от 1 октомври.

 

КРИТИКИТЕ НА БСК

 

- Предстоящите промени в осигурителната система трябва да са съпроводени от реформа. В противен случай, както се предлага и сега, се работи на парче, а промените се използват за политически цели.

- Има нужда от постепенно премахване на натрупани в годините деформации, които противопоставят различни групи пенсионери и поддържат трайно чувството за несправедливост. Но не трябва стари грешки да се поправят чрез нови. Необходим е анализ на състоянието на осигурителната система, който да очертае краткосрочни, средносрочни и дългосрочни решения, обхващащи и трите стълба на системата.

- Предлаганите решения трябва да бъдат припознати от социалните партньори и обяснени по достъпен начин на обществото. Важно е да има консолидирана позиция, а не противопоставяне и липса на предвидимост. Промените, които се предлагат, бяха подготвени без участието на експерти на социалните партньори. Извършваните консултации са абсолютно формални, а именно работодателите и работниците заплащат осигурителните вноски, с които се пълнят осигурителните фондове.

- Остава неясно дали с тези промени се урежда трайно въпроса за адекватността на пенсиите, или при дебатите за бюджета за следващата година няма да се предвиди още по-сериозно увеличение. През последната една година, за твърде кратко време се извършиха две сериозни увеличения на получаваните от пенсионерите суми за пенсия.

- Правилното по замисъл подпомагане на пенсионерите в трудните години чрез т.нар. ковид добавки погълна почти 3 млрд. лева. Това подпомагане се извърши по възможно най-неефективния начин, чрез тотална уравниловка; на всички пенсионери се отпусна еднаква по размер добавка, независимо от размера на пенсиите, който получават. В резултат - неизпълнени очаквания и недоволни пенсионери, задълбочаващо се недоверие и липса на мотивация на лицата, които се осигуряват. Пренебрегна се старото житейско правило, че получени веднъж пари после трудно се отнемат, особено от най-нискодоходните групи.

- Не се представиха предварително за сериозно обсъждане анализи за очакваното въздействие от промените, за да има представа за необходимите средства за 2023 г. Липсва и анализ за размера на допълнителните средства, необходими за дофинансиране на ДОО от бюджета. Не се предлагат решения за сегашните и бъдещи политики за дофинансиране на ДОО, за възможностите за оптимизиране на разхода на предоставените средства в системата, за политики за ограничаване и премахване на всички плащания, несвързани с осигурителния принос.

- Прилагането на еднаква по размер добавка в размера на всички пенсии, които се изплащат за сметка на ДОО, нарушава и деформира основен принцип на пенсионната система - пенсията трябва да се определя според приноса на лицето към пенсионната система. Добавката, с която автоматично се увеличава пенсията, при това еднаква по размер, не отразява приноса на лицето към осигурителната система и не мотивира лицата да се осигуряват на реални доходи.

- Минималната пенсия се увеличава безконтролно и непрекъснато, в нарушение на правилата и принципите на социалното осигуряване. Допълнителни доходи за хората с ниски пенсии следва да се осигуряват чрез социалното подпомагане, а не за сметка на деформиране на осигурителната система.

- Всичко това води до сближаване на размера на пенсиите на хора с различен индивидуален принос към социално-осигурителната система. Този подход се отразява негативно върху осигуряващите се, като ги демотивира да се осигуряват на реалните си, в повечето случаи по-високи доходи.