Медия без
политическа реклама

НОИ обясни защо преизчислява пенсиите от 1 април

Pixabay

Ощетява ли служебното преизчисление на пенсиите работещите пенсионери - този въпрос излезе отново на дневен ред покрай предстоящото увеличение от 1 април на парите на 335 932 възрастни. Поради някои особености на това служебно преизчисление омбудсманът Диана Ковачева неколкократно настоява за законодателна промяна, тъй като смята, че сегашният режим ощетява хората. Днес Националният осигурителен институт оповести разяснения, според които всички пенсионери са равнопоставени, а 1 април е първата технически възможна дата за преизчислението.

 

За какво става дума

Служебното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери бе въведено като временна мярка през март 2020 г. при първото голямо затваряне в началото на пандемията. От 2021 г. служебното преизчисление бе регламентирано като постоянно действащо в Кодекса за социално осигуряване. Предстоящата промяна е четвърта поред, извършвана по този регламент.

Служебно се преизчисляват пенсиите на хората, които са придобили осигурителен стаж през предходната календарна година и не са кандидатствали персонално за преизчисление. Преизчисляването се извършва от 1 април на съответната година, като се ползват данните, подадени от работодателя в НАП, а за самоосигуряващите се лица - данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември вкл. на предходната календарна година и които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година.

При това служебно преизчисляване има важна подробност - то се извършва само с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж, но не се добавя и евентуалният допълнителен осигурителен доход, ако пенсионерът се е осигурявал през предходната година.

Съвсем друга е хипотезата при индивидуално подадено заявление за преизчисление на пенсията поради придобит допълнителен стаж. Тогава то се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. Периодът, който се зачита, вече не е предходната календарна година, а наличните данни в системата към датата, от която се извършва преизчисляването. Освен това се взема предвид не само допълнително придобития осигурителен стаж, но и осигурителния доход. Тъй като при втория фактор може да се стигне до обратен ефект - намаление на пенсията, КСО предвижда да се запази по-благоприятният за пенсионера вариант.

 

Защо от 1 април, а не от 1 януари

От тези различни условия излиза, че служебното преизчисляване на пенсиите всъщност ощетява работещите пенсионери, като за някои от тях щетата идва по две линии. Първият проблем е със срока на преизчислението - 1 април. Според омбудсмана Диана Ковачева, "по този начин се губят суми за четири месеца от увеличената пенсия, която е за осигурителен стаж и осигурителен доход за дванадесетте месеца от годината, а не за периода от месец май до месец декември за съответната година, което изисква преразглеждане и по-справедливо решаване на казуса".

Според НОИ обаче ощетяване няма, а също няма и технологично време за по-ранно преизчисляване. Днес от института обясниха, че датата е съобразена със сроковете за подаване на данни от осигурителите в НАП, което се прави ежемесечно до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така данните за декември постъпват в НОИ през февруари и се обработват за целите на преизчисляването през март. Затова и първото плащане на преизчислената пенсия е възможно през април, като от института изтъкват, че сроковете позволяват преизчислените суми да се изплатят в редовния график за плащане на пенсиите още през април.

Ако преизчисляването се извършва от 1 януари на всяка година, каквито предложения са правени, това не би донесло допълнителни ползи за пенсионерите, тъй като заради обмена на данните и технологичната обработка на близо 400 хиляди пенсии, плащането им пак би се реализирало през месец април, твърдят от осигурителния институт. Оттам подчертават, че при извършване на преизчисляването от 1 април всяка година не се пропуска нито един период с положен осигурителен стаж след пенсионирането, а преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца до следващото ежегодно преизчисляване, като на 1 юли подлежи на осъвременяване със швейцарското правило.

Допълнителни ползи обаче би имало за пенсионерите, ако в кодекса депутатите бяха записали, че служебното преизчисление влиза в сила със задна дата от 1 януари и хората получат през април увеличените суми накуп. Така през първите шест месеца на годината работещият пенсионер ще получава преизчислена пенсия, през юли тя ще бъде осъвременена с процента по швейцарското правило и ще остане в този размер до декември, след което отново ще бъде увеличена, при наличие на допълнителен стаж, от 1 януари. Сега през първите четири месеца на годината се изплаща старият размер на пенсията, от 1 април той се преизчислява, сумата за осъвременяване от 1 юли е една и съща и при двата варианта, след което се изплаща до 1 април на следващата година. И при двата варианта става дума за 12-месечни периоди, но при действащия в момента текст има най-малко три месеца без увеличение.

 

Индивидуално заявление

Какви са сроковете, ако човек сам подаде заявление за преизчисляване на пенсията поради придобит допълнителен стаж? В тези случаи
преизчисляването се извършва от 1-во число на месеца, следващ датата на подаване на заявлението, и всяка следваща година пенсията се преизчислява през същия месец, без да има значение кой месец от годината е това. Тъй като за целта са необходими данни от осигурителя в информационните системи на НАП и НОИ, а тяхното подаване става до 25-о число на следващия месец, то най-ранният срок за подаване на заявление е краят на февруари и така на теория преизчислението може да влезе в сила от март, дори и това да е със задна дата заради времето, необходимо на НОИ да извърши съответните изчисления.

 

Защо само със стажа, а не и с дохода

Служебното преизчисляване става само през осигурителния стаж, без да се взема предвид осигурителният доход. За да се вземе предвид и доходът, т.е. направените междувременно осигурителни вноски, човек трябва да подаде заявление за преизчисление. НОИ не коментира въпроса защо е необходима тази разлика в подхода. От текстовете в КСО обаче излиза, че ако човек иска да добави и влиянието на осигурителните си вноски към размера на преизчислението, то облекчението "служебно преизчисление" не важи за него.

Последвайте ни и в google news бутон