Медия без
политическа реклама

Личен фалит ще се иска за кредити от поне 7100 лв.

Това предвижда проектозаконът за несъстоятелност на физически лица

03 Окт. 2022
Pixabay

Който не може да обслужва кредит от 10 минимални заплати в продължение на повече от половин година, ще може да поиска фалит. Това предвижда проектозаконът за несъстоятелност на физически лица, представен днес от министрите на правосъдието и иновациите Крум Зарков и Александър Пулев. Минималната работна заплата в момента е 710 лв.

Предстои проектът да бъде качен за обществено обсъждане. Служебният кабинет бърза с този законопроект, тъй като уредбата на личния фалит е част от ангажиментите, поети от България по плана за възстановяване. "България е единствената страна в ЕС, в която няма регламентация за несъстоятелност на физическите лица. Не че не са правени опити. Но те катастрофират в сложността на законопроекта", посочи Крум Зарков. Освен това има европейска директива, която България не е транспонирала. "Бездействието на институциите направи така, че рискуваме ЕК да ни накаже. Това трябва да престане", каза още служебният правосъден министър.

Производството по несъстоятелност на физическите лица ще започва доброволно. "Само който реши да се възползва от него, може да прецени дали да събере на едно място всичките си задължения", обясни Зарков. "Това са хора, които са били изправени пред житейско предизвикателство – болест, грешно решение, раздяла и на които системата в момента не дава втори шанс. Но това право на втори шанс е задължително да получат тези, които са добросъвестни. Те са изпаднали в неплатежоспособност поради събитие извън техните предвиждания и контрол, а понякога десетки години плащат лихви и неустойки и не могат да стигнат до главницата", изреди той. За да се започне процедурата длъжникът трябва и да има достатъчно имущество, за да покрие разноските в производството и поне частично да удовлетвори вземанията на кредиторите.

Проектът определя като неплатежоспособен длъжник, който в продължение на повече от 6 месеца не е в състояние да изпълни едно или повече изискуеми парични задължения на обща стойност над 10 минимални работни заплати. За да иска личен фалит обаче длъжникът трябва да е добросъвестен - да е поемал задължения според имуществото и доходите си и да не уврежда интересите на кредиторите си. 

За недобросъвестен ще се приема длъжник, който не е работил и не е търсил работа в последната година. Както и този, който се е разпоредил безвъзмездно със свое имущество на значителна стойност (надхвърляща средния месечен доход на длъжника за последните 12 месеца) през последните 5 години.

След откриването на производството пред окръжния съд, длъжникът може да сключва сделки извън обичайното си всекидневие само със съгласието на назначения си синдик.

З години след като физическото лице е обявено в несъстоятелност, задълженията му се погасяват по давност. От общото правило за погасяване с изтичането на 3-годишен срок са изключени: вземания, обезпечени с ипотека; вземания за глоби и имуществени санкции; вземания за непозволено увреждане; вземания за издръжка; вземания, възникнали след откриване на производството по несъстоятелност, които са останали неудовлетворени.

За хората, на които съдът е отказал да открие производство по несъстоятелност, защото нямат достатъчно имущество за покриване на разноските и за частично удовлетворение на кредиторите, задълженията им се погасяват с изтичане на 10-годишен срок от влизането в сила на решението на съда, с което е констатирана неплатежоспобността на длъжника.

Мая Манолова предлага Закон за несъстоятелност на физическите лица. С него се урежда процедурата по личен фалит на хората, потънали в дългове, които не могат да ги обслужват.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата