Медия без
политическа реклама

При развод и делба първо ще се ходи на задължителна медиация

Pixabay
Когато бракът не успее и се стигне до развод, хората вече ще са длъжни първо да пробват да се разделят пред медиатор, преди да ангажират съда.

Развод, решаване на спорове за родителски права, определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото, делба. Това са само част от 12-те случаи, при които се въвежда задължителна медиация. Т.е. хората, които имат подобен спор, преди да стигнат до съд, ще трябва да опитат да се споразумеят с помощта на медиатор. Това предвиждат промените в Закона за медиацията, предложени от служебното правителство, и приети днес на първо четене от парламента. След като приеха промените със 154 гласа "за" и 25 "против", депутатите пуснаха промените по бързата писта - гласуваха 3-дневен срок - до 16 януари, за предложения за второ четене.

"Медиацията осигурява бързо, евтино и ефективно средство за доброволно разрешаване на спорове и избягване на значително по-продължителната и сложна съдебна процедура. Един от големите проблеми на българската съдебна система е натовареността на съдилищата", обяви правосъдният министър Крум Зарков от парламентарната трибуна. 

Хората ще са задължени да участват в медиацията, но няма да са длъжни да приключат спора си по този начин, т.е. пак може да се стигне до съдебен процес. Освен това има и редица дела, по които съдът може да задължи страните да участват в медиация. Сред тях са например случаите, когато е предявен иск за парично или непарично вземане, собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение, издръжка, възнаграждения или обезщетения, защита на права на интелектуална собственост и др.

За медиаторите няма изискване да са юристи. Най-общо, те трябва да не се осъждани, да са минали курс и да са вписани като медиатори в специалния регистър. Висшият съдебен съвет трябва да приеме наредба за възнагражденията им и другите въпроси около тях.

"Промените в Закона за медиацията са част от ангажиментите на страната по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)", обясняват от Министерството на правосъдието. В плана се предвижда "разширяване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела" и "въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове в съдебната система в България - пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация".

Ако страна не изпълни разпореждането на съда да участва в медиация, ще бъде наказвана като й се възлагат разноските по делото, независимо от изхода му. Ако и двете страни пречат на медиацията, ще си разделят разноските, независимо коя е спечелила делото.

Висшият адвокатски съвет още през октомври излезе със становище с куп критики към проекта. (Вижте по-долу целия документ.) Днес адвокат Десислава Филипова коментира пред "Сега", че така въвежданата медиация всъщност ще забави процесите, които и без друго се движат бавно в големите градове. "Има страни, които са в такива тежки предсъдебни спорове и безкрайно влошени отношения, че да ги накараш да седнат на една маса, няма да доведе до това те да се споразумеят. Само ще се натоварят със стрес и с нерви", обясни тя. Според нея и медиаторите няма да познават толкова добре казуса, както един съдия.

Няма забрана адвокат да участва в процедурата. Но това ще я оскъпи допълнително за страните, които първо ще трябва да платят на адвоката за медиация, а после - и за съдебен процес. "Сигурна съм, че създаде огромни проблеми. Хората чак като стигнат до задължителна медиация ще осъзнаят какъв чук се е стоварил върху тях", посочи тя. И допълни колко абсурдно е да се говори за "доброволна", но "задължителна" медиация.

Становището на Висшия адвокатски съвет:

 

Още по темата