facebook
twitter

ГОРЕЩИ НОВИНИ / България

Какво остава в сила след края на извънредното положение

Сроковете по делата започват да текат. Протоколите за скъпоструващи лекарства и експертизите на ТЕЛК ще важат още 2 месеца
3 583
 Илияна Кирилова

От днес България не е в извънредно положение, а в извънредна епидемична обстановка до 14 юни. Голяма част от действащите до вчера ограничения обаче остават, след като малко след полунощ здравният министър Кирил Ананиев публикува 4 нови заповеди, изготвени по правилата на последните промени в Закона за здравето, обнародвани вчера в "Държавен вестник". Занапред Ананиев ще издава заповеди на базата на решение на Министерския съвет за въвеждане на извънредна епидемична обстановка (правителството взе първото такова решение снощи на извънредно заседание) и предложение за мерки на главния държавен здравен инспектор.

С промените в Закона за здравето бяха удължени и сроковете на много от мерките, предвидени в закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Какво остава в сила и занапред?

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

На задължителна изолация и/или лечение ще подлежат болните и носителите на заразни болести, включително COVID-19, а контактните лица – на карантина. Срокът им ще се определя с разпореждане на здравния министър. Заповедите му подлежат на обжалване в съда, но това не спира изпълнението им.

Неспазването на противоепидемични мерки, определени от здравния министър, и занапред ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв. Болните и носителите, които отказват задължителна изолация и/или лечение, ще плащат по 5000 лв. Също такава глоба ще получават и контактните, отхвърлили задължителната карантина.

МВР ще налага принудително изолация и лечение на гражданите, подлежащи на такива, ако отказват доброволно да се съобразят с наложените им мерки.

ЗАПОРИ И ДЪЛГОВЕ

В следващите 2 месеца на затруднените длъжници със забавени плащания към финансови институции и трети лица няма да се начисляват лихви за забава и неустойки, задълженията им няма да бъдат обявявани за предсрочно изискуеми и договорите им няма да могат да бъдат разваляни поради неизпълнение. Това обаче няма да важи за задължения към банките. Според тълкуванието на управляващите мярката ще защити длъжниците и от събирачите на дългове.

- През следващите 2 месеца няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица, както и върху заплати и пенсии. Няма да се описват движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

- За същия период срещу физически лица се спират всички публични продани и въводи във владение, обявени от държавни и частни съдебни изпълнители. След това се насрочват отново, без да се дължат такси и разноски.

Наемателите на имоти държавна и общинска собственост, които са засегнати от мерките срещу кризата, ще могат да подадат молби още 2 месеца да бъдат освободени частично или изцяло от заплащане на дължимото. За целта трябва да представят финансови и други документи, с които да докажат, че наистина са пострадали.

СЪДЕБНА СИСТЕМА

- Съдилищата отново ще заработят, след като сроковете, спрени по силата на закона за извънредното положение, започват да текат седмица след обнародването на промените в Закона за здравето в "Държавен вестник". Тук влизат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, давностни срокове и много други. Достъпът до съдебните сгради обаче ще става по правила, които са качени на сайтовете на съдилищата. Заседанията ще се гледат без публика, реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

- Възстановява се пълноценната дейност на нотариусите, които по време на извънредното положение работеха само по неотложни производства.

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И БЕЗРАБОТИЦА

- Действието на схемата 60/40 ще продължи до 30 юни.

- Агенцията по заетостта ще превежда в следващите 6 месеца компенсация в размер на 290 лв. на „определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет”.

- Неплатеният отпуск до 60 работни дни, ползван през 2020 г., ще се зачита за трудов стаж. Това време ще се брои и за осигурителен стаж.

Безработните, които получават социални помощи и не са включени в програми за заетост, ще могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок до 120 дни. Това време няма да се признава за трудов стаж. Мярката ще действа до 31 октомври 2020 г.

- Запазва се още 2 месеца действието на мярката, според която работодателите могат да възлагат на работниците и служителите си да работят от разстояние, както и да им предоставят до една втора от платения им годишен отпуск без тяхното съгласие.

 

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

- До края на втория срок на учебната 2019/2020 г. обучението на учениците ще се осъществява доколкото и ако е възможно в електронна среда.

Присъствието на децата в учебните заведения ще се допуска само за неотложни дейности по приключването на настоящата учебна година и подготовката на следващата, ако това е невъзможно да стане по електронен път.

ХРОНИЧНО БОЛНИ И ТЕЛК

- С два месеца се удължава срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, които са изтекли по време на извънредното положение. Същото се отнася и за протоколите за скъпоструващи лекарства на хронично болни, заплащани от НЗОК.

МОРЕ

- Концесионерите и наемателите на морски плажове през предстоящия летен сезон ще предоставят плажни принадлежности (чадъри и шезлонги) на посетителите на цени с 50% по-ниски в сравнение с 2019 г.

- До 1 година туроператорите могат да отлагат възстановяването на парите на клиентите си с провалени заради извънредното положение почивки, ако не постигнат споразумение по друга оферта.

5

Влез или се регистрирай за да коментираш

Още

Поне 6 страни от ЕС гледат притеснено към България заради COVID-19

08.07.2020

Обновена

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

9486 13
Остава карантината за влизащите от Великобритания, Швеция и Португалия

07.07.2020

Обновена

3718 32
Затягат мерките в Белград заради нов взрив на епидемията

03.07.2020

1740 3

Коментари

скът

ГооолЕм чаршаф!

Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла

МВР ще налага принудително изолация и лечение на гражданите, подлежащи на такива, ако отказват доброволно да се съобразят с наложените им мерки.

Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла

И с какво се различаваме от обикновена полицейска държава, след като зад всяка министерска/министърпредседателска глупост застава Полицията?

Simplicissima
снимка на Simplicissima

Болните и носителите, които отказват задължителна изолация и/или лечение, ще плащат по 5000 лв.

За изолацията е правилно и законно, но задължителността на лечението противоречи на основни права на пациентите (по стария Закон за здравето) и изобщо на човешките права. Дали този текст се позовава на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, обнародван на 13 май 2020? Но тогава този Закон е противоконституционен.

 

Вменяемите хора не може да бъдат лекувани без тяхно съгласие.

Невменяемите -- само след решение на съда.

Извод: стойте си вменяеми.

И им го намам.ете😌

Интервал

Какво остава в сила след края на извънредното положение

Всичко, но без извънредното положение.

bay Dragan

50% от Х лева = 0 лева / при Х > 20 /

ГЕРБ-еристанска формула за сянка.

Вуй40 Вал40

Овчето стадо докато спи, герберастите и милиционерите начело с Ким Чен Боко👹 (венсеремос) и други някакви генерали, ще го стригат, доят и е.ат колкото си искат!

Ако се събудим и от овце се превърнем в мислещи същества, тогава ще се променят нещата!

Но само ако ние го изискаме... От СЛУГИТЕ на НАРОДА!!!

Хайл Бай Боко Балкански!😷

Влез или се регистрирай за да коментираш