Медия без
политическа реклама

510 лв. става компенсацията за неприети в градина деца

Размерът на помощта се увеличава с около 50 лв.

Илияна Кирилова
От 413 на 510 лв. се увеличава компенсацията за неприето в детска градина дете.

Размерът на компенсацията за деца, които не са приети в детска градина, се увеличава на 510 лв. Това предлага министерството на образованието в своя проектозаповед. 

В момента размерът на помощта е 457 лв. месечно (от 1 август м.г. насам). На такава имат право родителите на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в общински или държавни детски градини, в които са кандидатствали, поради липса на свободни места. За получаването ѝ трябва да са изпълнени няколко условия - детето да е кандидатствало в държавна или общинска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, но да не е прието поради липса на свободни места; общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго равностойно място; родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет и други. Родителите могат да възстановят направените от тях разходи за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца, както и с физически лица. 

Родителите и на по-малките деца - от 3-месечна възраст до 3 г., неприети в ясла или яслена група на детска градина, също се компенсират за направените разходи за отглеждане и обучение, но те получават средствата си по наредба на здравното министерство (също 457 лв. месечно). Критериите за тях са подобни като при по-големите деца. Компенсациите за децата, неприети в детска градина, се администрират от МОН.

Последно, през февруари т.г. МС отпусна около 1,4 млн. лв. компенсации на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина в периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. От тях 1,4 млн. лв. бяха за 1 603 деца в Столична община, а 3562 лв. - за четири деца в община Пловдив. Тогава бяха отпуснати и 1.9 млн. лв. по бюджетите на общините за компенсиране на разходите за деца, неприети в детски ясли или яслени групи в детски градини, за периода 1 ноември - 31 декември 2023 г.

Родителите, които желаят да получават компенсиране, трябва да подадат заявление по образец в общината по настоящия адрес на детето. Общината следва да извърши проверка на подадените документи, да одобри размера на допустимите разходи, подлежащи на компенсиране и да уведоми родителите, които имат право да ги получават.

 

Родителите на 3459 деца ще получат компенсации до края на 20223 г. заради това, че децата им не са били приети на ясла.
Над 30 семейства от район "Витоша" в столицата ще трябва да върнат компенсациите, които са получили заради липса на места за децата им в детска ясла. Това съобщи сайтът detskitegradini. com.

Още по темата