Quantcast

Медия без
политическа реклама

Днес е крайният срок за заявление за гласуване по настоящ адрес

18 Март 2023
Илияна Кирилова
Изтича и срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна кутия за хора с увреждания.

Днес е крайният срок, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък за вота на 2 април по настоящ адрес. Това се посочва в хронограмата на ЦИК за изборите за Народно събрание, пише БТА.  

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа ЕГН на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Главната дирекция "ГРАО" извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

Избиратели с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си също до днес - 18 март. Това става в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им или настоящия им адрес, в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Ключови думи:

Избори 2023

АНКЕТА "СЕГА"

За кого ще гласувате на парламентарните избори на 2 април?