Медия без
политическа реклама

КЕВР не откри нарушения във високите априлски сметки за парно в София

"Топлофикация София" е фактурирала прогнозни стойности, но е отразила по-студеното време, както и по-дълъг отоплителен сезон

17 Авг. 2023
Илияна Кирилова

Проверката на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не откри нарушения във високите априлски сметки за парното в София. "Топлофикация София" е приложила във фактурите суми, които са в резултат на прогнозните начисления, извършени съгласно методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, по-ниската температура на външния въздух и по-дългия период на отопление, в сравнение с м. април 2022 г. (брой дни с отопление), а в изравнителните сметки ще бъде отразена реално потребената от тях топлинна енергия, посочва КЕВР.

Припомняме, че голяма част от абонатите на "Топлофикация София" останаха неприятно изненадани от сметките си за парното през април, които се оказаха по-високи дори от тези в най-студените зимни месеци - декември 2022 г. и януари 2023 г. Някои потребители останаха шокирани от сметки от порядъка на 200-300, та дори и 400 лв. 

По този повод омбудсманът Диана Ковачева призова КЕВР и Министерството на енергетиката да направят проверка на необосновано високите сметки за април, който въпреки, че бе по по-студен от обикновено, в никакъв случай не може да оправдае по по-високите сметки от зимните месеци.

Омбудсманът Диана Ковачева поиска извънредна проверка на "Топлофикация София" заради високите априлски сметки за парно, които неприятно изненадаха столичани.

За април 2023 г. не са констатирани нарушения на качеството на топлофикационните услуги, предоставяни на абонатите на „Топлофикация София" ЕАД. За съответния период във фактурите на потребителите дружеството е приложило утвърдената на 1 юли 2022 г. с решение на КЕВР цена на топлинна енергия, посочват от КЕВР.

От комисията се оправдават, че могат да контролират само качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги - дали се спазват гарантираните параметри на подадаваната топлинна енергия, както и дали се прилага стриктно утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия за съответния период.

Формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на КЕВР, то се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Министерството на енергетиката е компетентният орган по извършване на контрол по спазването на наредбата, уточняват от комисията.

КЕВР не отрива нарушения в качеството на топлофикационната услуга, нито в прилагането на цената й. За месец април 2023 г „Топлофикация София“ ЕАД е приложила утвърдената на 1 юли 2022 г. с решение на комисията цена на топлинната енергия от 137,86 лв./MWh без ДДС. Гарантираните параметри на горещата вода и на топлоносителя след абонатната станция са били в норма.   

Регистрирани са общо 132 кратковременни прекъсвания, довели до спиране на топлоподаване на определени участъци от мрежата, но нито едно от тях не е било с продължителност над 48 часа. Обработени са 284 жалби на клиенти, като в тях няма данни за превишаване на нормативно допустимата температура на топлоносителя след абонатната станция.   

За месец април 2022 г.  доставената топлинна енергия е била 295 116 MWh, при средномесечна температура на въздуха 10,5 ℃. През същия период на 2023 г., е доставена 353 370 MWh топлоенергия, при средномесечна температура на въздуха 9,0 ℃. - с 58 254 MWh или близо 20 % повече, при разлика в температурите на въздуха от 1,5 ℃.

През 2022 г. отоплението е спряно на 26-ти април, докато през 2023 г. е продължило до 1 май. Броят на работните дни, определящ месечните дължими суми за енергия за отопление при клиентите, е бил по-малък от броя на работните дни през април 2023 г.  

Независимо, че формирането на месечните фактури е извън регулаторните правомощия на КЕВР, анализът на данните сочи, че по-високите сметки за м. април 2023 г. са в резултат на прогнозните начисления, извършени съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, по-ниската температура на външния въздух и по-дългия период на отопление, в сравнение с м. април 2022 г. (брой дни с отопление), посочват от КЕВР. От регулатора уточняват, че в изравнителните сметки трябва да бъде отразена реално потребената от тях топлинна енергия.

ПРЕДПИСАНИЯ

КЕВР все пак ще разпореждане на „Топлофикация София“ ЕАД в срок до 30 септември 2023 г. да извърши проверка на настройките на системата за автоматично регулиране и при необходимост да извърши такава на всички абонатни станции в топлопреносната мрежа. Целта е те да съответстват на топлинните режими на сградата, като осигурят необходимия микроклимат на жилищата и не допускат преразход на топлинна енергия. В същия срок „Топлофикация София“ ЕАД трябва да представи в КЕВР утвърден температурен график за отоплителен сезон 2023/2024 г. В него следва да бъде отчетена динамиката на доставянето на топлинната енергия и предотвратяване на хидравличните и температурни сътресения по топлопреносната мрежа.   

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парно, КЕВР

Още по темата

АНКЕТА "СЕГА"

Колко медала ще спечели България на олимпийските игри в Париж 2024?