Медия без
политическа реклама

СПЕСТИ

Изтича срокът за поправка на грешки в данъчната декларация

Коригираният формуляр се изпраща по електронен път с цифров подпис или с ПИК от НАП

Pixabay

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, припомни Националната агенция по приходите. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да променят данни, посочени съответно в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и във формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите. 

Времевият "коридор", в който данъкоплатците имат право да отстранят грешки при попълването, е различен за фирмите и за физическите лица. За гражданите той е от 1 май до края на септември. Началната дата следва крайния срок за подаване на декларациите за облагане, който тази година изтече на 30 април. Възможно е човек да се сети впоследствие за доходи, които е пропуснал да впише. Или пък междувременно да научи, че може да ползва някакво облекчение. Или като преглежда документацията, да установи, че е попълнил погрешна сума. В тези случаи просто трябва да се подаде т. нар. коригираща декларация. Важно е да се знае, че възможността за поправки се дава само веднъж. И че след 30 септември никакви корекции повече не могат да се правят. 

За юридическите лица, едноличните търговци, земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, както и за физическите лица, извършващи дейност като търговци, времето за подаване на коригираща декларация тече от 30 юни до 30 септември. Те подават коригиращата си декларация онлайн, чрез електронните услуги на приходната агенция, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи от сайта на приходната агенция или на телефона на НАП - 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, припомнят от приходната агенция.

Последвайте ни и в google news бутон

Още по темата