Медия без
политическа реклама

И за стоките втора употреба има гаранция

Всeки дефект, който се е проявил до 12 месеца от закупуването, се счита, че е съществувал в момента на покупката

26 Авг. 2022
Употребявани автомобили също ползват гаранция при определени условия, които търговецът трябва ясно и изчерпателно да обяви преди покупката.
Pixabay
Употребявани автомобили също ползват гаранция при определени условия, които търговецът трябва ясно и изчерпателно да обяви преди покупката.

Стоките втора употреба, закупени от търговец, също имат гаранции, така както и новите стоки. При това ползването на гаранции за тях е регламентирано в закон. 

Трябва да е ясно, че има два вида гаранции - законова и търговска, напомнят от организацията "Активни потребители".

Законова гаранция

Тя е предвидена в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (посредством термина „съответствие с договора за продажба“) и не зависи от волята на търговеца, т.е. той не може да я ограничава. Според законовата гаранция, ако стоката не съответства на договора за покупко-продажба в рамките на 2 години потребителят може да направи рекламация пред търговеца при поява на дефект. Договорът не е задължително да бъде писмен, договор е всяка покупка на стока.
Всяко несъответствие, проявило се в рамките на 12 месеца от предаването на стоката се счита, че е съществувало в момента на покупката. След този срок потребителят трябва да докаже, че е налице несъответствие с договора към момента на продажбата.

Чл. 25, т.3 от българския Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки гласи, че за стоки втора употреба не се прилага възможност за даване на гаранция, единствено ако тези стоки се продават на публичен търг. В тези случаи продавачът е длъжен да уведоми потребителите по изчерпателен и лесно достъпен начин, че потребителите нямат право на гаранции и рекламации. Това не пречи обаче на продавачите да предложат от себе си т.нар. търговска гаранция.

  • Търговска гаранция

Предоставянето на търговска гаранция не отменя и не замести законовата гаранция – единствено я допълва и разширява. Тя зависи изцяло от желанието и добрата воля на този, който я дава. Представлява задължение на търговеца или на производителя към потребителя не само да възстанови заплатената цена, да замени или поправи стоката, но и да положи други грижи за нея, без това да е свързано с разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на обявените качества. Търговската гаранция може да бъде само писмена. Всякакви устни обещания от търговеца са подвеждащи.

Важно е да се знае, че възможност за гаранция на един продукт има единствено, когато той е закупен от търговец. В този смисъл не може да се очаква гаранция за продуктите - нови или втора употреба, които са закупени от друг потребител, например чрез многобройните платформи за онлайн търговия.

Рекламация

На основание законовата и евентуално търговската гаранция всеки потребител има право на рекламация. С нея информираме търговеца, че закупената стока не съответства на договора за продажба и според гаранцията, с която е защитена (законова или търговска – изборът е наш), може да претендираме за:

  • Възстановяване на заплатената сума

  • Смяна на продукта с нов

  • Намаление от цената

  • Безплатно извършване на ремонт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спести, гаранция

Още по темата