Quantcast
И за стоките втора употреба има гаранция | СЕГА
facebook
twitter

Консулт

И за стоките втора употреба има гаранция

Всeки дефект, който се е проявил до 12 месеца от закупуването, се счита, че е съществувал в момента на покупката
1 277
 Pixabay
Употребявани автомобили също ползват гаранция при определени условия, които търговецът трябва ясно и изчерпателно да обяви преди покупката.

Стоките втора употреба, закупени от търговец, също имат гаранции, така както и новите стоки. При това ползването на гаранции за тях е регламентирано в закон. 

Трябва да е ясно, че има два вида гаранции - законова и търговска, напомнят от организацията "Активни потребители".

Законова гаранция

Тя е предвидена в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (посредством термина „съответствие с договора за продажба“) и не зависи от волята на търговеца, т.е. той не може да я ограничава. Според законовата гаранция, ако стоката не съответства на договора за покупко-продажба в рамките на 2 години потребителят може да направи рекламация пред търговеца при поява на дефект. Договорът не е задължително да бъде писмен, договор е всяка покупка на стока.
Всяко несъответствие, проявило се в рамките на 12 месеца от предаването на стоката се счита, че е съществувало в момента на покупката. След този срок потребителят трябва да докаже, че е налице несъответствие с договора към момента на продажбата.

Чл. 25, т.3 от българския Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки гласи, че за стоки втора употреба не се прилага възможност за даване на гаранция, единствено ако тези стоки се продават на публичен търг. В тези случаи продавачът е длъжен да уведоми потребителите по изчерпателен и лесно достъпен начин, че потребителите нямат право на гаранции и рекламации. Това не пречи обаче на продавачите да предложат от себе си т.нар. търговска гаранция.

  • Търговска гаранция

Предоставянето на търговска гаранция не отменя и не замести законовата гаранция – единствено я допълва и разширява. Тя зависи изцяло от желанието и добрата воля на този, който я дава. Представлява задължение на търговеца или на производителя към потребителя не само да възстанови заплатената цена, да замени или поправи стоката, но и да положи други грижи за нея, без това да е свързано с разходи за потребителя, когато потребителската стока не отговаря на обявените качества. Търговската гаранция може да бъде само писмена. Всякакви устни обещания от търговеца са подвеждащи.

Важно е да се знае, че възможност за гаранция на един продукт има единствено, когато той е закупен от търговец. В този смисъл не може да се очаква гаранция за продуктите - нови или втора употреба, които са закупени от друг потребител, например чрез многобройните платформи за онлайн търговия.

Рекламация

На основание законовата и евентуално търговската гаранция всеки потребител има право на рекламация. С нея информираме търговеца, че закупената стока не съответства на договора за продажба и според гаранцията, с която е защитена (законова или търговска – изборът е наш), може да претендираме за:

  • Възстановяване на заплатената сума

  • Смяна на продукта с нов

  • Намаление от цената

  • Безплатно извършване на ремонт.

Още

Гаранция от четвърт милиард долара освободи шефа на криптоборса FTХ

28.12.2022

3843
Не купувайте играчки без маркировка CE на опаковката

16.12.2022

317
Онлайн покупката ми се бави. Ами сега?

09.12.2022

337