Quantcast
Проекти за достъпна жилищна среда взимат от 10 хил. лева до 100 хил. лв. | СЕГА
facebook
twitter

Горещи новини

Проекти за достъпна жилищна среда взимат от 10 хил. лева до 100 хил. лв.

Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е  от 21 август до 30 септември 2019 г.
966
Илияна Кирилова

Министерството на труда и социалната политика обяви началото на кампанията по набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е  от 21 август до 30 септември 2019 г. Програмата се състои от два компонента. Компонент 1 има за цел изграждането на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, а Компонент 2 цели осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, чрез приспособяване/преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство,  отчитайки специфичните им потребности.

Още

Депутати обсъждат един учебник по предмет за всеки клас
Минеков: Реставрацията на културно наследство не е като асфалтирането

29.06.2021

1985
Училищата ще получават пари за качество чак след 3 г.